Friday, January 19, 2018

Vabanemine

Kõiksuse kärgatav kutse:
pimestav välguvalgus
üle imelise
lapsepõlve maailma.

Kaugenev ema hüüd.
Vaikus heliseb.

Pilt kõrgusest
inimkehale.
Õnnetundes lend
säravasse ajatusse.

Wednesday, January 10, 2018

Eugeenika lätetel

Tartu Ülikoolis oli aastatel 1939-1941 eugeenika õppetool ja instituut (juhataja Hans Madissoon /1887-1956/). Selle teadusharu ideede kandjateks olid Villem Grünthal-Ridala /1885-1942/, Juhan Vilms /1893-1952/ jt.

.
.
.
.
"Ja sellepärast ma küsin teilt, noormees: mida on teil kaasa tuua, kui te abielluksite minu lapselapsega, kel on kaasavaraks vähemalt tema vana tõug, kui mitte muud praegusel korral?". /A.H.Tammsaare. Ma armastasin sakslast/.

Vambola Raudsepp

Friday, January 5, 2018

Sugulusseosed: suurmeeste ühised eellased Sangaste kihelkonnas


Haridus- ja kultuuritegelase Hugo Treffneri (1845-1912), koolijuhi ja pedagoogi Konstantin Treffneri (1885-1978), helilooja Veljo Tormise (1930-2017) ning kirjaniku Henn Kaarel Hellati (1932-2017) ühised sugulusjuured asuvad Tartumaal (Valgamaal) Sangaste kihelkonnas Vaalu (Walenhofi) mõisapiirkonnas. Nende kõigi ühiseks kaugeks eellaseks on Hälla Mikk (u 1640-1686).

Hugo Treffner ja Konstantin Treffner

.
Veljo Totmis ja Henn Kaarel Hellat

Vambola Raudsepp


Thursday, January 4, 2018

Sugulusseosed: majandusteadlased Vambola ja Kulno Türk


Majandusteadlane, teaduste doktor professor Vambola Türk (1928-2016) (6th cousin once removed) sugujuurtelt pärineb Urvaste kihelkonnast, Vana-Antsla vallast. Minu ja Vambola Türgi ühised eellased on Kahro Hinni Jaan (s 1717) ja Reino Tio (Tiiu), kuid meie sugulusliinid lahknevad õe Kahro Hinni Liso ja Kahroni Juhani juurest.


Majandusteadlane, TÜ professor Kulno Türk (1954) (6th cousin twice removed) on Vambola Türgi poeg.

Kui meil on tekkimas omad haritlaste, teadlaste, kultuuritegelaste vms dünastiad, siis on tahtmine rääkida eugeenikast, selle kõige paremas mõttes. Oli ka aastatel 1939-1941 Tartu Ülikoolis eugeenika õppetool ja instituut (juhataja Hans Madissoon) ning eugeenika tähendust (pärilikud omadused - andekus, töökus, kohusetunne jt) rõhutasid Jaan Tõnisson, Juhan Aul ja paljud teised tuntud ühiskonnategelased ja teadlased.
Vambola Raudsepp

Friday, December 29, 2017

Sugulusseosed: geoloogid Väino ja Erik Puura

Geoloog Väino Puura, geoloogia-mineraloogiakandidaat (s 1935) /6th cousin once removed/ sugujuured pärinevad Võrumaalt Urvaste kihelkonnast. Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Ivar ja Erik Puura isa.  Minu ja Väino ühised eellased on Kärige Pedo (u1695-1755) ja Markuse Katre (u1699-1774), kuid meie sugulusliinid hargnevad õe Kärige Liisa (1722-1788) ning tema venna Kärige Jüri (1729-1800) juurest. 

.Väino Puura

Erik Puura

Geoloog, tehnikadoktor Erik Puura (s 1964) on Väino Puura poeg, Ivar Puura vend.

Vambola Raudsepp
Thursday, December 28, 2017

Sugulusseosed: Heljo Jaik-CorradiKirjanik ja paljude huvialadega Heljo Jaik-Corradi (1915-2009) /fifth cousin/ sugujuured on pärit Võrumaalt, Vana-Antsla mõisapiirkonnast. Minul ja Heljol on ühised eellased Pormeistri Jaan (u 1705-1768) ja Liiso (1708-1766), kuid meie sugulusliinid lahknevad venna Ott Pormeistri ja tema õe Pormeistri Madle juurest.

Heljo oli abielus itaallase Berino Mario Corradiga (1912-1999). Nende peres kasvas tütar. Muide Heljo Jaik-Corradi ja kirjanik Juhan Jaigi vanaisad olid vennad. Eestis tuntakse Heljo Jaik-Corradit ennekõike väliseesti kirjanikuna.


Heljo Jaik-Corradi ja Berino Mario Corradi
.
.

Heljo Jaik-Corradilt on ilmunud mitmeid luulekogusid, näidendeid, muusikalisi seadeid vms, sh luulekogu Mõtteid ei saa pidada (Tallinn 1999).

Vambola Raudsepp
Friday, December 15, 2017

Viis kuulsust sugupuus

.
Family is one of nature's masterpieces. 
George Santayana
Iga etnos vajab oma vaimset-kultuurilist vundamenti, millele rajaneb järgnevate põlvkondade edasiminek, areng. Küll aga iga eelnev põlvkond on andnud oma panuse selle vundamendi tugevdamiseks, kuid põlvkonnad koosnevad sugupuudest, konkreetsetest inimestest, ennekõike tegijatest inimajaloos. Aga igaüks meist on nende konkreetsete sugupuude üheks keskseks osaks või elemendiks, kelle huvi eellaste vastu on endastmõistetav.

Minu sugupuus eellaste vaimne potentsiaal ilmnes juba 1600ndatel aastatel, sest nende järglastest sirgusid 5 - 8 põlvkonna jooksul sellised kuulsused nagu haridustegelane Hugo Treffner, helilooja Veljo Tormis, maalikunstnik Karl Pärsimägi, sportlane Alfred Neuland ja näitleja Silvia Laidla. Loetelu võiks jätkuda vähemalt poolesaja isikuni. Eelkäijaid peame eriliselt auure austuse ja lugupidamisega esile tõstma, sest suurkujude panus kultuuri, teadvuse ja traditsioonide kujundamisse oli väga suur.

Samas peame arvestama seda, et meie kultuurikiht on mõõdetav vaid sadade aastatega, so 1816/19 kaotati pärisorjus, 1919 rajati emakeelne rahvusülikool, kuid 2016/19 oleme aga jõudnud demograafilisse kriisi, mis oluliselt mõjutab etnose kultuuri jätkusuutlikkust. Raskustes peab iga eestlane leidma oma sugujuurtes midagi võimsat, millele edasiminekul tugineda. Järgnevalt sugulusseostest vaid paari sõnaga.
.
.
Haridustegelane Hugo Treffner (1845-1912) (fifth cousin thrice recovered) juured on pärit Valgamaalt (Tartumaalt) Sangaste kihelkonnast. Otsene veresugulus minu vanaisa Gustav Raudsepa ema Ann Vaher-Raudsepaga. Minu ja Hugo ühine eellane oli Hälla Mikk (u 1640-1686) ning meie sugujuured lahknevad vendade Jüri Hällato ja Hans Hällato juurest.
.
.
Helilooja Veljo Tormis (1930-2017) (8th cousin) juured pärit Valgamaalt (Tartumaalt) Sangaste kihelkonnast. Otsene veresugulus minu vanaida ema Ann Vaher-Raudsepaga. Ühine eellane oli Hälla Mikk (u 1640-1686), kuid sugulusliinid lahknevad Jüri Hällato ja Hans Hällato juurest.

Maalikunstnik Karl Pärsimägi (1902-1942) (fifth cousin) juured pärit Võrumaalt Vana-Antsla vallast. Otsene veresugulus minu emapoolse vanaema Minna Pormeister-Pikaga. Minu ja Karli sugulusliinid lahknevad Ott Pormeistri ja ta õe Madle Pormeistri juurest.
.

Raskejõustiklane Alfred Neuland (1895-1966) (fifth cousin twice removed) juured Võrumaal, Uue-Antsla vallas. Veresugulus minu vanaema Minna Pika sugulusliinis. Meie ühine eellane Lasokese Peep (u 1680), kuid liinid hargnevad vendade Lasokese Peebu Tohweri ja Lasokese Toomase juurest.

Näitleja Silvia Laidla (1927-2012) (7th cousin) juured Võrumaal Vana-Antsla vallas, otsene veresugulus minu emapoolse vanaema Minna Pika kaudu. Ühine eellane Hango Mikk (u 1697), kuid sugulusliinid lahknevad tema poegade Hango Ado (1742-...) ja Lanna Hango (1722-1773) juurest.

Vambola Raudsepp
.