Friday, March 16, 2018

Ärirahanduse ja investeeringute õppetool Tartu Ülikoolis


Ärirahanduse ja investeeringute õppetool (Corporate Finance and Investment) rajati Tartu Ülikoolis 1992. aasta septembris ning toimis kuni 1. jaanuarini 2008. a. Õppetool tekkis rahanduse ja krediidi kateedri jagunemise tulemusel kolmeks, so tekkisid kaks õppetooli (ärirahandus ja investeeringud; raha ja pangandus) ning üks lektoraat (riigirahandus). Kogu selle aja jooksul oli õppetooli korraliseks professoriks majandusdoktor Vambola Raudsepp. 

Põhilised õpetatavad distsipliinid olid Finantsjuhtimine, Ettevõtete rahandus, Väärtpaberiinvesteeringud: juhtimine ja analüüs, Kinnisvara rahandus, Kindlustusettevõtte rahandus jt. ning õppejõud: Arno Susi, Priit Sander, Kaia Kask jt ning välis õppejõud George Hachey (USA), Lars Hassel (Soome) jt. ning sekretäriks Maris Astel.  

Õppetooli põhiraskuse kandjateks olid Vambola Raudsepp, Priit Sander ja Kaia Kask. Pidevalt abi tuli professor Lars Hasselilt loengute, väiekirjade oponeerimise ja teadusartiklite retsenseerimise näol. Ajutiselt tegid õppetööd ka Danel Tuusis, Tiina Tihamets jt. 

Vambola Raudsepp
Kaia Kask
Priit Sander
Lars Hassel
 r

Nende aastate jooksul tehti õppeteadustööd, avaldati õppematerjale, teaduskogumikke ning artikleid, sh rahvusvahelisel tasandil. Arendati edasi eestikeelset erialaterminoloogiat. Kaitsti magistri- ja doktoriväitekirju.

Vambola Raudsepp

Saturday, March 10, 2018

Absoluudi sõnum


Kõiksuses on kõik, absoluutselt.
Absoluut avab saladusi,
sõnumeid ositi, väljavalitud
sõnumitooja kaudu.

Maa vajab sõnumeid,
andjaid ja andeid,
tarkust ja talente.

Uusi ideid - ikka mõõdukalt:
iga idee omal ajal,
igal ajal oma idee.

Soovimatu sõnumitooja tõrjutakse,
tapetakse üldsuse aplausi saatel.
Üksnes nii kestab tasakaal.

Hea ja kurja tundmise puu jääb puutumata:
see oli absoluudi tahe.

Tuesday, March 6, 2018

Juured Sangastes


Üllalt kõlab sõna - Sangaste,
Eestit tulevukku viinud arenguaste.

Krahv Berg - maailmamees, aristokraat,
kel Tartu Ülikooli audoktori kraad;
rukkilinna loss, viljelus, aretus, uus tõug -
maaelu edasiviiv edumeelne jõud.
Bergi tööd ja teaduselu
vaevalt ammendab ükski loetelu.

Laia ilma läinud siit talumeeste teed,
kaasas Bergi ideed kui auraha;
end tema õpilasteks pidasid -
eks nii said osakese suurmehe aurast.

Uhked, kel juured on seal
ja kui veel Sangaste polka kõlab püünepeal.

Tuesday, February 27, 2018

Ema tõde


Öeldu korrutamine  pole tarkus,
iseenda kordamine pigem kartus.

Võõras tarkus pole tõe üksainsus,
sunnitud tõde paraku haigus.

Kordamine pole tarkuse ema -
libekeelne võõrasema, tema.

Ema on tõde, kordumatu, ainus -
keelerahvale mõistetav kainus.

Tõde vajab hooldava ema karskust,
üksnes ema tõde on kombekas tarkus.

Vambola Raudsepp, Kooraste veebruar 2018.

Friday, February 16, 2018

NostalgiaVabaks sai lell Vorkuta surmalaagrist,
oli aeg 1950ndatest aastatest.

Müttasid kooliteed lapsed, üle lumise aasa,
kaasas kodukarask, pudelis piim.

Täna leiba ei ole, ei tule, ei saa ! -
leivasabades pettumus, piin.

Külm poeb põue, võtab kõrvu,
valupisar palgel,
kui ema hõõrub külmunud jalga.

Kes sellest hoolis -  ei tulnud kõik kooli,
kolmandik klassist jäi teiseks aastaks.

No mis teil veel viga - teil ju isa!
Paljud jäid sõtta, nõrgemad metsa.

Näe, tuligi isa, taskus paar kommi,
nentis vaid:  Moskva katsetas aatomipommi.

Vambola Raudsepp

Monday, February 12, 2018

Maalikunstnik Marju VarkkiMaalikunstnik Marju Varkki sugujuured asuvad Urvaste kihelkonnas. Tema vaarisa Jaan Pikk oli pärit Urvaste kihelkonnast Vana-Antsla vallast Pika talust. Marju vanaema Maret Pikk-Ojavere sündis Jaani ja Minna peresse seitsmenda lapsena. Minu ema Liidia-Adeele ja Maret olid õed.

.
Marju Varkki ja tema ema Valve Ojavere-Varkki

Mareti tütar Valve Ojavere-Varkki elas Viselas, lõpetas Antsla Keskkooli ning seejärel lahkus Urvaste kihelkonnast. Marju on oma maalidel kujutanud oma ema ja vanaema kodukohta Viselas.Kunstimaailmas on rohkem tuntud Marju vend metallikunstnik Harvi Varkki. Muide Marju ja Harvi isa oli rahvuselt isur ning temast on pikemalt rääkinud ERR-i jutusaates Harvi ise. Minu sugupuus on Marju ja Harvi täditütre Valve lapsed.

Vambola Raudsepp.

.

Tuesday, February 6, 2018

Depressioon
Karikatuurideks kägardunud ideaalid.
Jälgivad silmapaarid.

Tähendusel pole ammu enam tähtsust.

Igavene liiv ja tühjus -
teispoolsusest röögatab Juhan Liiv:

palehigis ahmige sooja leiba,
tasuks ristiks veistetud teibad,
lisaks ehk mõned sambad,
mulda kullatud irvakil hambad.

Vambola Raudsepp, 
veebruar 2018 Koorastes.