Tuesday, July 17, 2018

Hainamaal Mustjõe veeren


Viil silmi iin mul tu hainamaa kastõ,
sohu, ku niitma üten võeti ka latsõ.
Oi, makus oll' lakan tuu hommugu uni,
ku koidu'aal esä meid üles ajama tull'i.

Nii illos oll' tsirgu helü niidu pääl;
parmu', kihulasõ tüksevä purõma sääl.
Ku edimäne hainakaar valmis sai,
ohoo, põdrapull puu takan meid kai.

Joba punatsõ kiire üle mõtsa paistsiva,
tulli' ülejõe naabri, jõudu meil hõiksiva.
Vikat teräväs tetä vaja esi,
üts lonks - jääkülm seo lätte vesi.

Lõuna'aal küüni haintõlõ visksimi,
ai, nii äkki silmä kinni kisksivä.
Küll ilmadu suur oll' sis tuu Keretü suu,
ja Mustjõe veeren kasunu pedäjäpuu.


Wednesday, July 11, 2018

Armudu veretüü


Ku vainuväe' Põhjasõa'aal nõrõtivä verest,
kurjami pakku panni' kullagõ Erästverest.
Nii Rootsi kuld sai Vilbusohu,
tuust kõnõldi viil mitmel puhul.

Vinne soldati neid kipõlt takan ai'va,
sääl Tammõssillan kätte saiva.
Karguri koledast' verre hakati,
 hainamaal armõdu maha notiti.

Verevä allika manu maeti kuld,
kos pedäjä kotsil jooksikute haua muld.
Toda verist kullakallist aaret
om otsman käüdü mõnõst ilmakaarõst.

Oll' Rootsi kullal hirmus süü,
tuul suu pääl  tettü väikol veretüül.
Sai Vilbusohu väkev varandus,
 aastasadu Häniken hoitu saladus.


Vambola RaudseppWednesday, July 4, 2018

Mõtsakurun tapõtu miis


Jäl' tedä nätti: pümmen sügüse üün,
ringi kollas' tarõasemel koolnu miis -
jälgilt uilgas ja lokku lüü,
tondilõust palas' näo iin.

Eläsi mõtsakurun üts rüüvlipesä -
hobõsõvarga, kel koletu' latsõ.
Sääl mõrvamajan  poig tapsõ esä,
laiba põranda alla ta matsõ.

Tuu talo veretüüst kõneldi kaua,
tapetu miis - rüüvel,  autu ja alatu;
arvati -  võinu' löüdä ka kalmu, haua,
kuigi mõrtsukas, kõigi puult põlatu.

Hänike, 2006.

Sunday, July 1, 2018

Pro patria


Keda huvitab
su kired
sootus
saatus
su õelutsev
isamaatus.

Monday, June 25, 2018

Taivapoolõ palvõn käe'


Mõtsaveeren läbi silmäudu näe,
kos vana talukoha varõmilt,
ku taivapoolõ palvõn püstü käe' -
oh, Issand, andesta mi' patu vanõmbilt.

Pildiraamat siin üts eluhetk -
noorik tallu tull', nuur peremiis hobu kõrval...
Viil perepilt sainakellä all - ku igävikku retk.
Kuulõt - eski latsi naar kost kõrva.

Ol' Jumala karistus tuu ränkrassõ talutüü -
taivahe vaeslatsõ imä võtsõ.
Är' kustu ta ku jõuluküünäl talvõüün;
peräst viil esä võeti ilmasõtta.

Kerkoherr - pallõsi kodole kaitse,
näe, varas tallist noore täku vei;
et põud annas tagasi tuu väikse,
mis sügüse põllule pandus sai,

Kalmukünkä rian, egä manu astu' -
rahu, uue kodo löüdnü olõti, lännü ti' vaiv.
Egäle kimp kullõrkuppõ - võtkõ vastu,
vast miilde tulõ kodotalu vain.

Vambola Raudsepp, 25.06.2018.


Taevapoole palves käed

Metsaveeres läbi silmaudu näen,
kus vana talukoha varemilt,
kui taevapoole palves käed -
oh, Issand, andesta me patud vanemailt.

Pildiraamat siin üks eluhetk -
seal noorik, peremees hobu kõrval ...
pilt kella all - kui igavikku retk;
Kuula - kostab laste naeru kõrvu.

Ol' Jumala viha too raske töö;
taevasse vaeslapse ema võttis.
Ära kustus ta kui jõuluküünal öös.
Pärast veel isa võeti ilmasõtta.

Paluti kirikus talule kaitset,
tallist varas noore täku viis;
et põud annaks tagasi osa, väikse,
mis põllule pandud sai sügisel, siis.

Kalmukünkad reas, iga juurde astun -
nüüd uues kodus olete, läinud vaev.
Kimp kullerkuppe - võtke vastu,
vast meelde tuleb kodutalu vain.

Wednesday, June 13, 2018

Apolloni mõõt


Siiras südamesoov -
Koos avastada maailma
Prantsatas pettuse silma.

Sai valest ideaali
Tugevusproov.

Särava nooruki ulme
Klirises kildudeks
Vastu kirtsus kulme.

Killud sildadeks ? -
Jätta oma elu;
Lahku juba, Apollon!

AD 1961.Wednesday, June 6, 2018

Dünastia(te) sünd
Dünastia(te) sünd

Iidne tammepuune põlisrahva sugu -
sellest pajatab Eesti rahva lugu.

Oleme osake, leheke neist,
koha seal igaüks leidnud meist.

Kõrgusse tõusnud selle maa keel,
kasvanud, kosunud Eesti rahva meel.

Haritlas-, teadlasdünastiate sünd -
see on kestva rahvuse tähetund.

Kord kui leht emapuu juurtes hangumas,
läbi öise võre näen tähti langemas.

Vambola Raudsepp, 
juuni 2018 Koorastes