Tuesday, May 18, 2010

Püha jõe palve: valu ja lootuse kirjaread


 Gustav Raudsepp (19.06.1882-23.02.1935) sündinud Kärgula mõisapiirkonnas, ristitud Sangaste kirikus 04.07.1882. Käinud vallakoolis, kuid hiljem paistis silma suure iseõppijana. Koduloohuviline. Oli Lustivere talu peremees aastail 1905-1935. Hoidis tutvussidemeid Marie Heibergiga, kuid kirjutas ka ise luuletusi ning rääkis edasi kohalikke pärimusi. Luuletused (Keretü, Püha jõe palve, Rahu helin jt) seonduvad ennekõike kodukihelkonnaga. Elu viimastel aastatel ilmnes meelehaiguse hetki.

OOO

.Gustav Raudsepa hing oli küllastunud leinast ja iga käik Osula Prassimäe/-palu kalmistule tuletas talle meelde ülekohtust möödanikku. Aastaks 1920 oli maetud siia Gustavi kaks venda, õde, isa, ema, naine ja poeg. Pärast kalmistul käiku jalutas ta sageli looduskaunis Harjumäel, Pühajõel ja mõlgutas omi sügisemõtteid, mis hiljem talutare tagakambris kujundati luuleridadeks.
.

Pühajõgi 
(Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)
.
Püha jõe palve

Harjumäe võlvilt vette,
Põlvib üks paik nii püha;
Koht kui altari ette,
Üllan ikka ja üha.
.
Sügishelide lembus -
Süda palvele valla;
Kirka kõrguse embus
Üle jõe laskub alla.
.
Igatsus pilvisse viib:
Ülestõus meis kindel.
Mäe kohal valge pilvetiib -
Mu kallis kaitseingel.
.
Taamal Osula kalme -
Kadu kõiki kord köidab.
Juba õhus on talve,
Külm loojang seal loidab.
.
Meist maha jääb mure -
Igavik sinitaevas.
Usk, lootus ei sure,
Ehkki hing veel vaevas.
.
.
Raudsepp'ade hauaplats Osula Prassipalu kalmistul 
(Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)
.
Urvaste kirik, Gustav Raudsepp'a kodukirik  
(Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)
.
Sügavalt uskliku inimesena oli tal ehk kergem mõista paratamatust ja otsida lohutust piiblitekstidest, kuid hetke ängistust vaevalt see leevendas. Lisaks võiks küsida: milliseid mõtteid mõtles Aino Kallas sellest paigast, siin käimata? Või siiski käis?
.
 Pühajõe vastuhaku mälestuskivi (Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)
.
Paraku Gustavi anne jäi üldsusele avanemata, ent luuletus Püha jõe palve võinuks paikneda nii mitmeski almanahhis. Aga siis oli ju aasta 1921.
.
Vambola Raudsepp
.

No comments:

Post a Comment