Friday, July 18, 2014

Mõtisklus: alguste algus

.
Kes tänu oma andele suudavad kirjutada, need peavad tingimata seda tegema.
 .
.
 .
Alguste algus on müsteerium, mille mõistuse- või eesmärgipärasuse kohta ei oska inimkond momendil veel midagi usutavat kindlalt ütelda. Seega jääb üle vaid nentida, et mateeria, energia, liikumise ja kogu inimtegevuse mõte planeedil Maa on meist kõrgemal, meie üle, mitte meis endis, meie keskel, mitte selles maailmas. Kui mõelda mittetraditsiooniliselt, alternatiivselt, siis lepime sellega, et alguses lõi Looja taeva ja maa, Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ning Jumala Vaim hõljus vete kohal. Niisiis, Jumala Vaim, Universumi intellekt (Kõiksuse tarkus) on alguste algus ja eesmärgistatud arenguga (antroopsuse printsiibi kohaselt) ennekõike meie planeedi puhul.
.

Meenutused e-raamatu kujul (2014)
.
Niisiis inimene oma toimetuleku ja eksisteerimise eesmärgil on seatud ning sunnitud osa saama Universumi intellektist, teadvusest, tarkusest ikka läbi raskuste, kõhkluste ja eksimuste. Ja ta tuleb sellega enamvähem toime. Samas toimub ühiskonna kiireneva arengu tingimustes pidevalt (juba üksikisiku tasemel) midagi pöördelist, enneolematut, praegu veel arusaamatut. Nendel pöördelistel, vastuolulistel hetketel jõutakse aegamööda arusaamisele, äratundmisele, et senised põhilised väärtushinnangud enam ei kehti ja radikaalsed muutused on möödapääsmatud. Pikkamööda adume, et tänapäeva ühiskonna põhilised mõjurid, so materialism, tehnoloogia, majanduskasv vms asenduvad sootuks sügavama ning väärtuslikumaga.
.
.

No comments:

Post a Comment