Monday, July 21, 2014

Meenutused e-raamatu kujul (pdf).

.
Isiklikud elukogemused moodustavad tühise, segava osa
 inimesele vajaminevatest teadmistest.
.

Vambola Raudsepp's autobioraphy provides an overview of his childhoods, youth, studies and work as professor the University of Tartu.  The interesting part of the book is the genealogy, which covers approximately 300 years, thus the seven generations. The book has a lot of new ideas, aphorisms, and generalisable life skills.
.
.
 Valminud e-raamat:


Vambola Raudsepp. Kiirenevate muutuste keerises: põlvnemislugu, olud ja arengud (2014);
 http://web.zone.ee/vraudsepp

Paljud minu ea- ja teekaaslased on juba jäädavalt lahkunud ning leidnud oma elutööle koha entsüklopeediates, teatmeteostes või autobiograafiates. Kui tõetruult, adekvaatselt on nende elukäik kajastatud - see on juba iseküsimus. Aastate möödudes saabub iga inimese ellu hetk, mil temasse on kuhjunud lõputu hulk küsimusi, aga ka vastuseid: nii kõik juhtus ja nii kõik oli, kuid lõpuks jääb vaid üks paljutahuline küsimus: "Miks juhtus nii?".  Oli see paratamatus, saatus? Põhjus? Kõige piinavam on see, et me ei pääse kuhugi nende küsimuste eest, ikka ja jälle oleme sunnitud neid endale esitama. Paradoks, kuid samal ajal vastused on ju meis endis olemas. Kas söandame seda tunnistada?  Õnnelikud on need inimesed, kes suudavad sobitada ja tasakaalustada tekkinud küsimused ja erapooletud vastused, sh oma kirjapandud meenutustes.
.
Edasiarendused ja täiendused raamatule:

Vambola Raudsepp: Otsingute aastad: sündmused, meenutused ja mõtted. Kirjastus Külim, 2013, 80 lk.
.

.
No comments:

Post a Comment