Monday, May 9, 2016

Selginemiste aastad: eramule raisatud aeg

.
On aegu, mil avalik arvamus on
 halvim kõikidest arvamustest
.
Praegu võib arvustada ligikaudu pool sajandit tagasi tehtud otsuseid, isegi neid naeruvääristades. Kui 1968. aastal asusin tööle Tartu Ülikooli, siis oli minu eluasemeks ühiselamu koht neljainimese toas. Tolleaegne rektor Feodor Klement ei andnud mitte mingisuguseid lootusi selleks, et ülikool saaks/võiks õppejõudude elamistingimusi parandada. Ja nii oligi kujunenud üldine arusaamine, et õppejõud peavad ise panustama omale elamispinna hankimisel. Kuna staazhikamatel õppejõududel, ennekõike professoritel ja dotsentidel oli toona suhteliselt kõrge palk, siis hakkasid nad endale eramuid ehitama Tartusse, aga ka Elvasse ja mujale ülikoolilinna lähiümbrusesse. Eks ka minul tuli teha jõupingutusi, et saada ehituskrunt Elvasse, Peedu linnaosasse. Muidugi, arvestades assistendi sissetulekut, siis oli see utoopiline ettevõtmine, kuid tänu vendade abile, sai eramu 1974. aastaks katuse alla. Oma tööpanus oli väga suur, so alates mulla-, betoneerimis-, puu- ja pottsepatöödest kuni katuseharjani välja.
.
Eramu Elva-Peedul (renoveeritud aastal 2012)
.
1970. aastal, mil rektoriks sai Arnold Koop, hakati ülikoolis õppejõudude elamistingimuste parandamisele erilist tähelepanu pöörama. 1972. aastal valmis muude ehitusobjektide hulgas korrusmaja Aardla tänaval, kuhu ma sain pisikese kaetoalise (toad läbikäidavad) korteri. 1971. aastal olin kaitsnud kandidaadiväitekirja ja mul oli soov pühendada eelolevad aastad tööks doktoriväitekirja koostamiseks.
.
Puhkehetketel Vambola, Agnessa ja Peeter (1972)
.
Tegime perekonnas otsuse, et eramust tuleb lahti saada, so maha müüa. Seega maja oli elamiseks praktiliselt valmis (elektritööd lõpetamata), kuid sinna sisse me ei kolinudki. Müük sai teoks 1977. aastal, ehkki dokumentide vormistamine võttis veel aega. Meie ühist saatust jaganud kolleegid kurtsid sageli, et elumaja ehitamiseks kulutatud aega saanuks kasutada sisukaks teadustööks - kuid need olid vaid hilinenud, elutarga inimese arvamused.
.
Vambola Raudsepp
.
No comments:

Post a Comment