Sunday, March 1, 2015

Ajaloolane Kalev Koger

.
Only strong personalities can endure history, the weak ones are extinguished by it. /Nietzsche/.
.

Ajalookandidaat Kalev Koger 
(13.05.1933 - 02.08.2003)
.
Kalev Koger on tuntud meil ennekõike kui ajaloolane ja haridustegelane, kes sündis Kooraste vallas ning on maetud Kanepi Ala kalmistule. Sõna tuntud võib kasutada üksnes tinglikult, sest nüüdisajaks on ta täielikult unustatud ning ega tema kohta ka kättesaadavatest allikatest midagi leia.
.
Minu isiklikud kokkupuuted Kalev Koger´iga tekkisid ajast, mil temast sai TRÜ parteiorganisatsiooni sekretär, so novembrist 1969. aastal. Inimesena heasoovlik, hea suhtlemisoskusega nö uue põlvkonna haritlane ajal, mil Eestis oli tekkinud nn uue mõttelaadiga rahvuskommunistid. Oli juba toona TRÜ-s üle pooletuhande kompartei liikme. Muide, sageli töövestluste ajal, so mil võeti tööle uus noor inimene, tuletati talle meelde, et antud ametikoht eeldab ka komparteisse kuulumist. Mõneti võis tõlgendada seda kui tingimust või isegi käsku. Oli võimalus ka kõrvale jääda, kuid siis polnud harva juhtumid, mil neid nn parteituid töötajaid kasutati KGB huvides (ning tasuks ihaldatud väliskomandeeringud ja -reisid).
.
Kalev Koger (paremal) TRÜ päevil üliõpilaste keskel

Aastatel 1973-1979 oli Kalev Koger Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektor. Varem oli ta töötanud TRÜ-s kateedrijuhatajana.
.
Kalev Kogeri hauaplats
 Kanepi Ala kalmistul

Lõpetuseks tuleb vaid nentida, et nn rahvuskommunistide roll Eesti jätkusuutlikkuse tagamisel väga rasketes NSVL tingimustes on läbi uurimata, rääkimata objektiivsete hinnangute andmisest.
.
 Vambola Raudsepp
.

No comments:

Post a Comment