Thursday, August 9, 2012

375 aastat Hänike esmamainimisest

.
Inimesed näevad üksnes seda, mille nägemiseks nad on ette valmistatud. /Ralph Waldo Emerson/.
.
Hänike kui Kärgula karjamõisa esmamainimisest leiame jälgi aastast 1638. Seega aastal 2013 võisime tähistada selle küla 375.ndat täht-/sünnipäeva. Paraku selle küla möödanikku on väga vähe uuritud ja algmaterjale selleks on napilt. Siiski võib väita, et küla elas oma kõrgaastaid peale talude päriseksostmist, so ülemöödunud sajandivahetusel. (Märkus: kõik fotod Vambola Raudsepp'a erakogust /vr*/).
.
Sissesõit Hänike asulasse Sõmerpalu suunast /vr*/


Hänike küla talude ostudokumentidel võime leida 
Kärgula mõisniku von Sieversi allkirja (Foto internetist)
.
Praegu elab külas alaliselt vähem kui kümmekond perekonda (põhiliselt pensionärid), kusjuures 1970.ndatel oli siin üle saja püsielaniku.


Hänike vanemaid elanikke 1950.ndatel /vr*/

 Hänike noored 1950.ndatel aastatel  /vr*/
 .


 .

Vennad Raudsepad 1949. aastal /vr*/
.
Hänike elanikke Osula Prassipalu kalmistul 1940.ndatel  /vr*/
.
Küla paljud endised elanikud on maetud Osula kalmistule, mille rajamisest möödub eeloleval aastal 180 aastat.

Kohalik koduloohuviline Gustav Raudsepp (1882-1935) 
 (Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)
.

Kohalikke vaatamisväärsusi  /vr*/
.
Koduloohuvil Lustivere talus olid oma traditsioonid, mistõttu ise  kogusin 1950.ndatel ütlusi Hänike külas, aga ka kohalikke muistendeid. Üks omapärasemaid oli Meela needus, mille panin kirja 1955. aastal Liidia Solom-Raudsepp'a ütluste järgi. On ka muudes allikates juttu sellest, et 1800.ndate keskpaiku oli Kärgulas mõisnikke, kes hoolimatult peksid talupoegi ja olla isegi tapmisi. Et aga kohalike elanike seas võis olla ka sensitiivsete võimetega vanemaid inimesi, siis selles pole midagi erakordset.

Mälestustahvel Urvaste kirikus 
Hedwig Catharina von Sivers'ile /vr*/
.
Niisiis, Hänike koduloolaste väidete kohaselt on Urvaste kiriku ühel mälestustahvil kirja pandud noore inimese surm seotud kohaliku muistendiga Meela needus. Omapärane muistend on Karjasoo kaksikud, mida on räägitud kohalike inimeste seas juba mõned sajandid tagasi.

Küla lähiminevikust juttu ka memuaarides


Hänike külast on pärit mitmeid tuntuid inimesi: Endel Ideon (lõpetas Eesti Põllumajandusülikooli ja oli pikka aega Hiiumaal põllumajandusjuht), Meelis Ideon (lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli ja töötas sealse raamatukogu direktorina), Vambola Raudsepp (lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli, majandusdoktor, töötas pikka aega Tartu Ülikoolis professorina), Asta Rauba-Sibul (lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli), Avo Toom (lõpetas Tallinna Merekooli) jt. Juured Pudru talus on jalgpallur Mart Poomil (Meeta Veisver-Poom'i pojapoeg), ajakirjanik Argo Ideonil (Meelis Ideoni poeg) jt.
.
 Endel Ideon (2012)

(Vt ka 375 aastat Hänike esmamainimisest. Lõunaleht 22. november 2012).
.
Vambola Raudsepp, endine Hänike elanik.


No comments:

Post a Comment