Monday, March 26, 2012

Arve ja fakte käidud teelt.
Vaatamata sellele, et meie aeg pole veel tulnud, oleme siiski oma aja lapsed. /H.Raudla/. 
 .
  • 1971 10. aprill - lahkus akadeemik Juhan Vaabel (s 26. aug 1899)
  • 1981 - Raimund Hagelberg valiti Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks
  • 1983 - doktoriväitekirja kaitses Vambola Raudsepp (St Peterburis)
  • 1990 2. veebruar - lahkus akadeemik Paul Ariste (s 3.veebruar 1905)
 .
 On väidetud, et Kõiksus on ära seletatav arvude varal, miks mitte siis inimese biograafia. Samas aga arvud ununevad kiiresti, mistõttu võib kaduma minna ka täpsus üksikute sündmuste või faktide kirjeldamisel. Alljärgnrvalt vaid valik sündmusi ja fakte käidud eluteelt.
.


 Liidia-Adeele Raudsepp sõjaaastatel (1942)
.
 Hänikes aastal 1949 (tagareas vennad Jaan /vasakul/ ja Einart)
.
.Antsla Keskooli lõpetajad 1960.ndal aastal
(Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)
.
Pärast Kurenurme kooli lõpetamist (1956) asusin õppima Antsla keskkooli, mille lõpetasin 1960. aastal. Edasiõppimine ebaõnnestus seoses haigusega, mistõttu tuli mõned kuud töötada ajutiselt Antsla Tarbijate Kooperatiivis.


1961.aastal asusin õppima Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonda, kuid samal ajal pidime asuma tööle tehasesse Volta ning õppetöö toimus õhtutiti. Voltas töötasin lukksepana 06.09.1961 kuni 27.08.1962. Seejärel jätkusid õppingud juba statsionaarselt. Küll aga oli ette nähtud õppepraktika ja nii olingi tööl Valga Õmblusvabrikus raamatupidajana 07.12.1964 kuni 05.10.1965. Edasi diplomitöö koostamine, kaitsmine ning õpingute lõpetamine märtsi alguses aastal 1966.


Mind suunati tööle Tartu põllumajandusehitustrusti Valga ehituskolonni ökonomistiks, hiljem töötasin samas pearaamatupidajana. Niisiis, tööle asusin 17.03.1966 ökonomistina, pearaamatupidajaks edutati 01.11.1966. a. ning lahkusin ehituskolonnist 28.08.1968.a. seoses minekuga tööle Tartu ülikooli.
.

Tartu Ülikooli peahoone
.

Vambola Raudsepp (aastal 1971)

Tartu ülikoolis töötasin alates 01.09.1968. a. rahanduse ja krediidi kateedri assistenina, alates 01.09.1971.a. vanemõpetajana (vt sellest ajast ka eeltoodud foto) ning alates 02.09.1974. a. dotsendina. Alates 20.12.1982. a. töötsin sama kateedri juhatajana kuni õppetoolide moodustamiseni TÜ-s.

TÜ majandusteaduskonna kolleegidega 1991.a. hilissuvelTÜ rahanduse eriala (1974) lõpetanud vilistlastega 1986.aastal
 (Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)

01.09.1992. a. valiti mind ärirhanduse ja investeeringute õppetooli korralise professori kohale, kus töötasin kuni emeriteerumiseni 03.09.2006. a.


Diplomid majandusdoktori teaduskraadi ja professori kutse omistamiseks

Kolleegide keskel (Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)

Kõik need aastad olid täis õppe-teadustööd, kusjuures õpetatavateks distsipliinideks investeeringud ja ettevõtete rahandus. 1971. a. 21.juunil kaitsesin kandidaadi väitekirja (juhendajad prof Raimund Hagelberg ja dots Ülo Kauer) ning dotsendi kutse omistati 1974. a.
.

 Dotsent ülo Kauer (1968.a.)
 .
.Doktoriväitekirja lõpetamiseks oli mittestatsionaarses doktorantuuris Leningradi Finantsmajanduse Instituudi juures, kus kaitsesin ka oma väitekirja (1983). Doktori teaduslik kraad kinnitati Kõrgema Attestatsioonikomisjoni poolt, mis asus Moskvas ning mõni aeg hiljem omistati mulle professori kutse samuti Kõrgema Attestatsioonikomisjoni poolt kinnitatuna.
Tartu Ülikooli medal
Tunnistus Tartu medali omistamise kohta


Suurem osa minu tööaastatest langes aega, mil tegevusvabadus ja initsiatiiv olid väga piiratud, kuid viimased 15 aastat pakkusid see-eest täielikku rahuldust. Muidugi olen tänulik selle eest, et Tartu Ülikool ja Tartu linn väärtustasid minu elutööd.

 Memuaarid aastast 2013


Vambola Raudsepp, märts 2012 Koorastes.

No comments:

Post a Comment