Sunday, June 26, 2011

Tõde pole teaduse kategooria, seega defineerimatu

.

Lühim anekdoot: on olemas filosoofiline tõeteooria!
.


Tõde on Kõiksust, Looja loodut hõlmav terviklik (tarkuste ja nende seoste) muutumatu süsteem. Tõde on inimteadvuse, -tunnetuse kaudu loodud teaduste, so teaduslike teadmiste ülene, mistõttu ka defineerimatu. Niisiis tõde (1) lähtub Kõiksusest, (2) on muutumatu süsteem ja (3) on teaduste ülene.
Tõde on püütud defineerida kõikvõimalikes entsüklopeediates ja teatmeteostes, kuid neid katseid on saatnud ebaedu. (Osaliselt põhjuseks materialistlik ja vaid mõnest eriteadusest lähtuv käsitlusviis?).Tõde terminina, aga ka mõiste või kategooriana on ja jääb kasutusse eriteadustesse nö tõe osisena, mis omab vaid lokaalset tähendust ja võib aegade jooksul muutuda. Muidugi võiks/peaks seal hoiduma selle sõna (tõde) kasutamisest üldse või siis leidma hoopis teistsuguse termini.Sõna tõde argikeeles on oma koha leidnud ja siin keegi tema sügavama tagapõhja üle ei diskuteeri.


.


Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment