Wednesday, April 6, 2011

Suhtlusseoste salapära: uskumatu tegelikkus

.

Mälestuskivi ilmasõjas langenutele Antsla Kraavi kalmistul

Midagi pole tegelikult juhtunud, kui seda pole üles tähendatud

E.J.Phelps
.
Inimesed saavad looduselt väga erinevad anded, mis võimenduvad väga erinevates olukordades. Raske, lausa võimatu on teha üldistusi, sest need anded ilmevad iga inimese puhul individuaalselt. Sellepärast saan ka ise esitada omi mõtteid kui lihtsalt ühe inimese arusaamu asjadest. Aga nendest asjadest rääkimist/kirjutamist pean vajalikuks.
.
See juhtus 1944.aasta sügisel, kui ühel õhtul tormas meile ehmunud, pisarais naabrinaine ja rääkis, et just mõni aeg tagasi ta tundis (lausa nägi?) kuidas ta mees lahingus langes/suri. Nagu hiljem selgus, oligi kõik juhtunud just nii ja sellel hetkel. Kirjeldatud juhtumid panid mind mõtisklema inimestevaheliste mõistatuslike, inimteadvusväljas toimuvate tegelike seoste üle. On ka mul endal isiklikke näiteid selle kohta, kuidas mõnikord tekib reaalajas nähtav/tajutav seos ühe, aga ka mitme inimesega. (Mitmes kirjutises olen nendest rääkinud).
.
Raske probleem, sest aju ise ei anna teavet selle kohta, kuidas inimaju ennast uurida. Siiski. Me elame keset väga erinevaid välju (gravitatsioon, elektromagnetism jt), millega seondub (inim-)teadvuse väli. Selles väljas toimib iga inimese aju nii saatja kui ka vastuvõtjana. Edasine sõltub looduse poolt antust, so kui tunlikke signaale on iga üksiku inimese aju võimeline vastu võtma või välja saatma. Aga just see ongi väga individuaalne iga inimese puhul.

Edasisi nö teoreetilisi arutelusid pole vajagi, täpsemalt: ei saagi olla(?), mistõttu võiksime piirduda üksnes igaühe praktiliste kogemuste ärakuulamisega. Aga neid on palju ja need kuuluvad vaid üksikutele inimestele. Just nendest peamegi rääkima. Enda ülesandeks pean nende võimete ja kogemuste teadvustamist ning edasist uurimist.
.
Vambola Raudsepp
.

No comments:

Post a Comment