Sunday, October 31, 2010

Hingehoiust vaba elu

.
Inimese hing on kui klaas - saab löögi,
mõraneb ja mõra ei parane iial
.
  • Hing - (koos vaimuga) psüühika ja teadvuse mitteaineline alus, keha elustav jõud
  • 1705 - võeti kasutusele termin "panteism" (J.Toland)
  • 1945 - kristlus kui oikumeeniline liikumine hakkas taotlema kõigi kristlaste ühendamist
.
Jumal lõi inimese, inimene keskkonna, sama keskkond vormib lõpuks meid endit. Ja julmalt vormib, sest elu on võitlus, tänapäeval küll valdavalt hingehaavadega. Tulemus - nüüdisajal pole meie kõrval enam ühtegi hingehaavadeta ja -armideta inimest. Seepärast kõik me januneme hingehoiu, tröösti järele ja oleme tänulikud neile, kes seda meile pakuvad.
.
Vambola Raudsepp: inimelu duaalsuse
sisu avaneb vanemas eas
(Foto: erakogust)

.
Inimeste hingevalude ja -piinade taluvuslävi on väga erinev. Mõnel katkeb, puruneb elu tingituna hingehädadest noores eas, paljud elavad oma koormaga elu lõpuni. Eakamad inimesed võivad märgata inimelu duaalsuse, so kaksuse väga erinevaid ilminguid.
.


Üllar Salumets. Urvaste 600aastane kirik, Trükikoda Sõnasepp, 2013, 82 lk.
.
Niisiis, inimene justkui elab kaks korda oma elu läbi, sh koos vananemisega siseneb ta üha varasemasse noorusaega. Aga see on vaimselt väga koormav, sest tahtmatult avanevad ka juba unustatud hingehaavad.
.

Hingedepäeva jumalateenistus
Osula Prassipalu kalmistul
(Foto: erakogust)
.
.
Paradoks. Inimese elu on nii lühike, et vanemas eas tagasivaatena meenuvad sündmused aastate, kuude, mõnikord isegi nädalate kaupa. Ei taha, aga nii see on. Ja siis järsku tabame, et oleme täiesti kaitsetud, õigemini küll ettevalmistamata taoliste ilmingute puhuks.
.
Lõpuks jääb üle ainuke võimalus - pöörduda kõiksuse, inimesest palju võimsamate jõudude poole. Ennekõike muuta ennast. Aga kui palju teadmisi ja harjumisi see nõuab!
.
Paraku minu aja ateistlik-materialistlik kasvatus on siin oma töö teinud. Ja nii me tahtmatult nivelleerume oma keskkonnaga, eriti selles valitsevate vaadete ja käitumismallidega.
.
Vambola Raudsepp
No comments:

Post a Comment