Saturday, April 24, 2010

Tartu Ülikooli ja Vilniuse Ülikooli majandus/rahandusteadlaste koostööst

.
Teaduslugu on ennekõike isiksuste lugu /vr*/
.
Pealesõja aastate koostöö Tartu ja Vilniuse ülikooli rahanduse ja krediidi kateedrite vahel algas 1950ndatel aastatel, mil TÜ-s kateedrijuhatajaks oli professor Raimund Hagelberg ning VÜ-s professor Alfonsas Źilenas. Koostöö oli sisukas, mis hõlmas õppeteadustöö kõike aspekte nii õppejõudude kui ka üliõilaste osas.

Peab rõhutama kateedrijuhatajate suurt rolli suhete arendamisel. Tegu oli suurte isiksustega, mida tõendas seik, et mõlemad professorid valiti hiljem oma maa akadeemikuks.
.

Professor Raimund Hagelberg (1927-2012)
/foto internetist/

Prof Alfonsas Zilenas (1924-2005)
 /foto internetist/
.
Alates 1983.aastast teadussidemed süvenesid/tihenesid, eriti siis kui Vilniuse Ülikool oli minu (Vambola Raudsepa) doktoriväitekirja nn juhtivaks asutuseks/retsensendiks. Minu juhendatud kandidaadi väitekirja kaitses Lehte Ots-Alver Vilniuse Ülikoolis 1988.aastal.
.
Lehte Alver
/foto internetist/


Vilniuse ülikool
/foto internetist/

Kui vaadata tagasi nendele aastatele, siis 1980.ndatel aastatel jätkusid õppe-teadustöö sidemed väga erinevates valdkondades.Vilniuses ja Tartus korraldati mitmeid rahvusvahelisi teaduskonverentse, aga samuti Tartu-Vilniuse rahandusala ühisseminare, üliõpilaste teaduskonverentse (nn ÜTÜ raamides), millest aktiivselt võtsid osa tartlased Vambola Raudsepp, Ülo Kauer, Arno Susi, Mart Sõrg, Elvi Ulst, Lehte Ots jt.


Vambola Raudsepp osavõtjana teadusseminaril /vr*/

Peale Vilniuse Ülikooli oli meil veel sidemeid sealse Kvalifikatsiooni tõstmise instituudiga, kus rahanduse kateedri juhatajaks oli professor Vytautas Aźuśilis. Muide temalt ilmus ka retsensioon minu venekeelse monograafia kohta Leedu majandusajakirjas Plaanimajandus.

Huvipakkuv oli ehk see, kuidas leedulased oskasid vältida nn juhtivaid sissetoodud võõrspetsialiste ja võtta oma vabariigis kõik tähtsamad juhtimispositsioonid enda kätte. Tänu sellele, võrreldes Läti ja Eestiga nende majandus arenes kompaktselt ja kiires tempos.
Vambola Raudsepp

No comments:

Post a Comment