Monday, February 13, 2017

Raamatututvustus Kanepi RaamatukogusRaamatu Kooraste. Lühimeenutusi möödanikust tutvustamine toimus Kanepi Raamatukogus 10. veebruaril 2017. aastal.
.
Autori põhjalik ettekanne kestis ligikaudu 40 minutit.

 .Kuulajaskonna (ca 30 inimest) moodustasid peaasjalikult praegused ja endised Kooraste elanikud.

 Muljetamist jätkus hiljemgi. Vasakul Uno Länik ja raamatu autor.

.Agnessa Raudsepp, Hele-Mall Türna ja Arnold Vilde jutlemas.

Inge, Peeter, Agnessa ja Vambola enne lahkumist.

Pärast raamatuga tutvumist laekus veel mitmeid ettepanekuid, millest kindlasti pidanuks kirjutama ja millest tulnuks põhjalikumalt pajatada. Paraku raamatu maht (128 lk) oli etteantult piiratud, kuid kõik täiendavad materjalid lubati lisada ja üles panna internetis Kooraste koduleheküljele.

Lõpuks tänusõnad Kanepi vallavalitsusele ja Kooraste külavanemale ürituse ladusa sujumise eest. Tänusõnad ka kõigile osavõtjatele.

Vambola Raudsepp

No comments:

Post a Comment