Saturday, February 4, 2017

Kooraste sõnas ja pildis

.KOORASTE. Lühimeenutusi möödanikust. Koostanud Vambola Raudsepp. Kujundus ja trükk PAAR OÜ, 2017, 128 lk.  Välja antud Eesti Kultuurkapitali, Kanepi valla ja Regionaalarengu Fondi toetusel.

Kõnesolev väljaanne koosneb kuuest osast. Algul käsitletakse vanemaid inimasustuse jälgi Koorastes, seejärel kirjeldatakse perioodi mõisaajast omariikluseni, sh olmet haridust ja isiksusi, edasi elust Koorastes Eesti Wabariigi ajal, põhjalikumalt esitatakse meenutusi okupatsiooniaastatest, aga ka taasiseseisvusaastatest ning lõpuks lisatakse veel kohalikku loomingut. 

Lähtutakse nö klassikalisest esitlusviisist, kuid samas on kasutatud paljude, eriti kohalike inimeste ütlusi ja arvamusi nii tänapäeva teemadel, kui ka möödanikust. Peaaegu igal leheküljel on palju pilte ning raamatu lisana on esitatud lausa pildigalerii. Koduloohuviliste tarvis on koostatud ka kronoloogia tähtsamatest sündmustest ja isikutest. Lõpuks tuleb endale aru anda, et iga uus päev toob juurde rohkesti sündmusi, kerkib esile uusi tegijaid, mistõttu meenutused Koorastest ei saa kunagi lõplikult valmis. Kujunegu siis antud üllitis nö vaheetapiks uutele uuringutele.

Vambola Raudsepp

.

No comments:

Post a Comment