Monday, February 13, 2017

Raamatututvustus Kanepi RaamatukogusRaamatu Kooraste. Lühimeenutusi möödanikust tutvustamine toimus Kanepi Raamatukogus 10. veebruaril 2017. aastal.
.
Autori põhjalik ettekanne kestis ligikaudu 40 minutit.

 .Kuulajaskonna (ca 30 inimest) moodustasid peaasjalikult praegused ja endised Kooraste elanikud.

 Muljetamist jätkus hiljemgi. Vasakul Uno Länik ja raamatu autor.

.Agnessa Raudsepp, Hele-Mall Türna ja Arnold Vilde jutlemas.

Inge, Peeter, Agnessa ja Vambola enne lahkumist.

Pärast raamatuga tutvumist laekus veel mitmeid ettepanekuid, millest kindlasti pidanuks kirjutama ja millest tulnuks põhjalikumalt pajatada. Paraku raamatu maht (128 lk) oli etteantult piiratud, kuid kõik täiendavad materjalid lubati lisada ja üles panna internetis Kooraste koduleheküljele.

Lõpuks tänusõnad Kanepi vallavalitsusele ja Kooraste külavanemale ürituse ladusa sujumise eest. Tänusõnad ka kõigile osavõtjatele.

Vambola Raudsepp

Aastatetagused hüüdnimed Koorastes

.
Kooraste inimestel oli rikkalikult hüüdnimesid. Fantaasiat nende leidmiseks jagus loomariiki, aga ka  kutsetöö, kultuuriinimeste ning teiste valdkondadeni välja. Aastaid tagasi võis külas kohata järgmisi hüüdnimesid: Pinna, General, Ott, Parts, Imelik, Forell, Kilupang, Kokekapten, Jorss, Viiulikunstnik, Vinter, Kupi, Kägu, Üle-eesti, Pant, Kihva, Vana-Kihva, Väike-Kihva, Põnki, Põudu, Oro, Vänt, Tsigle, Rasvatihane, Ujuks, Soro, Jõrss, Vanapagan, Summ-summ, Painamiis, Sannamiis, Lotu, Koll, Tunts, Töllmokk, Persekell, Päevakaja, Sepp, Tillas, Tont, Pupe, Põnts, Pitkin, Orav, Jõrr, Meduus, Sass, Emand, Starshi, Õpilane, Juss, Siibe, Josko, Jänes, Mõro, Linnapää jt.

 Peale selle, hüüdnimed olid ka kogu perekonna kohta, näiteks, Nirgid, Oravad, Otipojad jt.

Kui neid hüüdnimesid tundub ehk liiga palju olevat, siis olgu märgitud, et näiteks, 1970ndatel elas Kooraste külas umbes 400 inimest.

Huvitav oli see, et neid hüüdnimesid kasutati igapäevaselt endastmõistetavalt, kusjuures kõik teadsid kellest on jutt ja enamasti keegi ei pannud ütlejale isegi pahaks. Siiski solvavaid hüüdnimesid kasutati küll üksnes nö tagaselja.

Hüüdnimed olid ka (sala)viinaga kauplejate kohta: Läti-Valka (kauples Lätist toodud viinaga) ja Eesti Valga. Kanepis oli kauplus Karpaatia ja selle taga müüdi viina - hoone nimeks Taga-Karpaatia.

Vambola Raudsepp

Saturday, February 4, 2017

Kooraste sõnas ja pildis

.KOORASTE. Lühimeenutusi möödanikust. Koostanud Vambola Raudsepp. Kujundus ja trükk PAAR OÜ, 2017, 128 lk.  Välja antud Eesti Kultuurkapitali, Kanepi valla ja Regionaalarengu Fondi toetusel.

Kõnesolev väljaanne koosneb kuuest osast. Algul käsitletakse vanemaid inimasustuse jälgi Koorastes, seejärel kirjeldatakse perioodi mõisaajast omariikluseni, sh olmet haridust ja isiksusi, edasi elust Koorastes Eesti Wabariigi ajal, põhjalikumalt esitatakse meenutusi okupatsiooniaastatest, aga ka taasiseseisvusaastatest ning lõpuks lisatakse veel kohalikku loomingut. 

Lähtutakse nö klassikalisest esitlusviisist, kuid samas on kasutatud paljude, eriti kohalike inimeste ütlusi ja arvamusi nii tänapäeva teemadel, kui ka möödanikust. Peaaegu igal leheküljel on palju pilte ning raamatu lisana on esitatud lausa pildigalerii. Koduloohuviliste tarvis on koostatud ka kronoloogia tähtsamatest sündmustest ja isikutest. Lõpuks tuleb endale aru anda, et iga uus päev toob juurde rohkesti sündmusi, kerkib esile uusi tegijaid, mistõttu meenutused Koorastest ei saa kunagi lõplikult valmis. Kujunegu siis antud üllitis nö vaheetapiks uutele uuringutele.

Vambola Raudsepp

.