Monday, May 30, 2016

Kooraste küla uurinud teadlased

.
Monigraafilisi teaduslikke uuringuid Kooraste küla kohta otseselt ei ole, küll aga on tehtud neid teiste haldusüksuste koosseisus (nt Kanepi kihelkond, Põlvamaa jt). Kui kõik kirjapandu kokku koguda, siis saab üsna mitmekülgse pildi Koorastest arheoloogi, geograafi, ajaloolase jt, aga ka koduloolaste silmade läbi.
.Esimesel pildil arheoloog Lembit Jaanits (uurinud muinasaja kalmeid), teisel geograaf Rein Ahas (uurinud Kooraste järvistut) ja kolmandal ajaloolane Milvi Hirvlaane (uurinud Kanepi kihelkonna koosseisus Kooraste lähiminevikku). Kooraste kooli ajalugu on uurinud ja kirja pannud koduloolane Robert Taba, kes on alumisel pildil koos abikaasaga.
.
.
Robert Taba mälestusi on täiendanud Milvi Hirvlaane ja Tiiu Leppikus. Kooraste kooli lähiajalugu on uurinud ja kirja pannud üsna põhjalikult selle kooli kauaaegne pedagoog Liidia Vilde, kes töötas Koorastes aastatel 1945-1974, so kuni kooli sulgemiseni. 

Muidugi on Kooraste kohta veel palju uurimata, vanemaid materjale läbi töötamata. Näiteks, senini me ei tea suurt midagi meditsiiniprofessorist Tartu Ülikooli rektorist (aastail1865-1868) Guido Samson von Himmelstiernist, kes sündis Koorastes ja kelle lähisugulased elasid siin. Kindlasti oli tal omapäraseid ütlusi või arvamusi kohaliku elu kohta.
.

Loodan, et kui saab valmis järg raamatule Kooraste. Killukesi möödunud aegadest, koostanud Tiiu Leppikus, trükkinud Paar OÜ, 2011, siis oleme kindlasti paljude teadmiste võrra rikkamad.
.
Vambola Raudsepp
.
No comments:

Post a Comment