Sunday, April 17, 2016

Kurenurme kooli õpetaja Ilmar Reiman

.
Ilmar Reiman
 (26.07.1930-10.08.1991)
 /foto internetist/
.
Ilmar Reiman sündis ja kasvas oma kodutalus Sulbi lähistel, õppis Kärgula koolis, seejärel Võru keskkoolis (1944-1949) ning peale keskkooli lõpetamist asus tööle Kurenurme kooli. Kurenurmes töötas ta kaks aastat (1949-1951) ja kuna minu koolitee algas samuti 1949ndal aastal, siis sai temast minu matemaatika, hiljem ka eesti keele õpetaja. 
.
Kurenurme kooli õpilased ja õpetajad 1949/50ndal õppeaastal  (Ilmar Reiman 3. reas paremalt kolmas)
/foto erakogust/
.
Oma mälestuste raamatus (vt Vambola Raudsepp. Otsingute aastad: sündmused, meenutused ja mõtted, Külim, 2013, lk 24) pühendasin talle vaid ühe lause: "Ei taha siin meenutada Ilmar Reimanit, kes noore mehena ei saanud vist ise ka aru, kuhu ta oli sattunud". 19ne aastase noore poisi kohta oli ta isekas ja mis kahetsusväärne, ta oli vägivaldne. Teisalt, ega toona ei teatud, mis asjad on lapse- ja inimõigused, kuid praegu, laste korduvate löömiste eest oleks ta koheselt koolist kõrvaldatud.

Aeg muudab meid kõiki. Hiljem (1951-1956) õppis Ilmar Reiman TRÜ-s, mille lõpetas eesti filoloogina. Harrastas koorilaulu. Asus tööle Võru I Keskkooli, määrati direktoriks 1958ndal aastal, ENSV teeneline õpetaja (1975). Elas vanapoisina, peret ei loonud ja lapsi tal polnud.
.
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment