Sunday, April 17, 2016

Kurenurme kooli õpetaja Ilmar Reiman

.
Ilmar Reiman
 (26.07.1930-10.08.1991)
 /foto internetist/
.
Ilmar Reiman sündis ja kasvas oma kodutalus Sulbi lähistel, õppis Kärgula koolis, seejärel Võru keskkoolis (1944-1949) ning peale keskkooli lõpetamist asus tööle Kurenurme kooli. Kurenurmes töötas ta kaks aastat (1949-1951) ja kuna minu koolitee algas samuti 1949ndal aastal, siis sai temast minu matemaatika, hiljem ka eesti keele õpetaja. 
.
Kurenurme kooli õpilased ja õpetajad 1949/50ndal õppeaastal  (Ilmar Reiman 3. reas paremalt kolmas)
/foto erakogust/
.
Oma mälestuste raamatus (vt Vambola Raudsepp. Otsingute aastad: sündmused, meenutused ja mõtted, Külim, 2013, lk 24) pühendasin talle vaid ühe lause: "Ei taha siin meenutada Ilmar Reimanit, kes noore mehena ei saanud vist ise ka aru, kuhu ta oli sattunud". 19ne aastase noore poisi kohta oli ta isekas ja mis kahetsusväärne, ta oli vägivaldne. Teisalt, ega toona ei teatud, mis asjad on lapse- ja inimõigused, kuid praegu, laste korduvate löömiste eest oleks ta koheselt koolist kõrvaldatud.

Aeg muudab meid kõiki. Hiljem (1951-1956) õppis Ilmar Reiman TRÜ-s, mille lõpetas eesti filoloogina. Harrastas koorilaulu. Asus tööle Võru I Keskkooli, määrati direktoriks 1958ndal aastal, ENSV teeneline õpetaja (1975). Elas vanapoisina, peret ei loonud ja lapsi tal polnud.
.
Vambola Raudsepp
.


Wednesday, April 6, 2016

Kogemused elukoolist

.

  • Võimendus: igal teol on tagajärjed, mis lähevad palju kaugemale kui vahetu tegu ise.
  • Oma ajast ees elamine on sama, mis rongi ees jooksmine, samas tundes end sprinterina.
  • Kui tõrvikukandja väsib, hakkab jalgu jääma, siis on rahval õigus trampida ta mutta - armutult ja igavesti.
  • Tõde on ilus - julm ja ülekohtune, elu harmoniseeriv jõud.
  • Haridus raamistab andeid, üksnes talendil on annet hüljata need raamid.
  • Demokratiseerimeine: katse vägivaldselt muuta traditsioonilist elukorraldust, mis lõpeb harilikult kaosega.
  • Apooria: need väärikad inimesed, kes teenivad ausalt jätiseid, lahkuvad ka ise jätistena.
  • Tänuvõlalt teenivad intresse harilikult võlgnikud.
  • Looming - mediteerimise ja vaimse eneseületamise produkt.
  • Oskusteave: millist tarkust küll vajatakse mõistmaks inimlikku rumalust?

Vambola Raudsepp, 
aprill 2016 Koorastes