Wednesday, February 10, 2016

Professor Ivan Volkov

.
Professor Ivan Volkov
 (esireas vasakul)
/foto arhiivist/
.
Oli toona ja ka praegu nendesse nõukogude ajal kõrgkoolides õpetatud nn punastesse distsipliinidesse (NLKP ajalugu, teaduslik kommunism, poliitökonoomia)  suhtumine nii ja naasugune. Asi on aga selles, et ei ükski tolle aja õppejõududest pole rääkinud või kirjutanud sõnakestki sellest, kuidas neid aineid õpetati ja missugused olid tõelised probleemid.

Oma ametikoha tõttu tuli mul mitmel korral istuda kõrvuti professor Ivan Volkoviga riigieksami komisjonis ning jälgida tema tööd üliõpilastega. Selgituseks niipalju, et TRÜ-s õpetati teaduslikku komunismi 80 tunni ulatuses ja see hõlmas kogu üliõpilaskonda ning neil tuli sooritada riigieksam. Professor Ivan Volkov juhatas TRÜ-s teadusliku kommunismi kateedrit alates 1973. aastast kuni selle kateedri reorganiseerimiseni. Muide, riigieksamil eksamineeris professor Volkov ise, teised komisjoni liikmed sellesse ei sekkunud ja esitasid üksikuid küsimusi haruharva või peaaegu mittekunagi. Tudengid olid eksamiks väga hästi ette valmistatud just õppejõu poolt, so küsimused olid arusaadavad ning loengutes ja konsultatsioonides sügavuti läbi arutatud. Hinded olid vastavalt väga head või head, rahuldavaid hindeid ma justkui ei mäletagi. Et see õppeaine oleks saanud mõnele noorele takistuseks ülikooli lõpetamisel, siis sellist asja küll ei juhtunud vähemalt professor Volkovi puhul.
.
Mäletan professor ajaloodoktor Ivan Volkovi kui erudeeritud ja väga laia silmaringiga teadlast, ke uskus siiralt, et koos ühiskonna arenguga muutuvad inimesed targemaks, paremaks, sallivamaks ja hoolivamaks. Ta oskas ühendada inimesi, kusjuures ma ei tea ühtegi juhtumit, kus ta oleks seotud mõne intriigi, pealekaebamise või poriloopimisega. Ta oli selleks liiga intelligentne ja kõrge vaimsusega.
.
Lõpetuseks esitan ühe lõigu Malle Salupere mälestustest: "Professor Ivan Volkovi teadusliku kommunismi loenguid meenutavad tänuga kõik, kel oli õnn teda kuulata. See oli äärmiselt erudeeritud ja laia silmaringiga inimese parimal tasemel esitatud politoloogiakursus, millel polnud midagi ühist propagandistliku ajupesuga. Tema ilmajätmine emeriitprofessori staatusest oli äärmiselt ülekohtune".
.
Vambola Raudsepp
.No comments:

Post a Comment