Thursday, January 14, 2016

Juhused või juhitud sündmused põlvnemis- ja elulugudes

.
Juhuseid pole olemas! - kinnitavad mitmed prominendid, sh teoloogid. Tõepoolest, inimese tulekuks Maale loodi kõik eeldused ja tingimused, sh eriti seoses Päikesesüsteemi tekkega. Kõik arenes kindla stsenaariumi järgi (antroopsuse printsiip), kusjuures arvestati väga suure hulga teguritega, mille koostoime (kõik on kõigega seotud!) kindlustas soovitud lõpptulemuse - homo sapiensi ilmumise planeedile Maa. Mittemidagi ei jäänud juhuse hooleks? Vastuseta jääb aga küsimus: kes juhtis? on olemas kõiksuse mõistus? vms. Juhuse välistajad räägivad sel juhul harilikult Inimese saatusest.
.
Siiski juhuseid täielikult välistada ei saa, sest Inimesel planeedil Maa on jäetud oma elu korraldamisel vabad valikuvõimalused. Ega me teagi, missugused on need kõige õigemad valikud, kuid kristlased soovitavad elamist Piibli põhimõtete kohaselt. Niisiis Inimene peaks elama patuta, edasi karmavõlata vms. Aga momendil jätkab meie planeet liikumist kaose, ebaturvalisuse, vägivalla, sõja, saastatuse, rõhumise ja omavolilise ärakasutamise poole. Need on väärtegude (patu) tagajärjed, mis lähevad kindlas suunas palju kaugemale kui mingi ajahetke vahetu patt ise. Küll aga kaoses on juhustel oma kindel koht.
.
Põlvnemis- ja elulugude uuringutega hoogu sattunud genealoogiahuvilised, mis seonduvad ennekõike ka kodulooga, võiksid aja maha võtta. Asi on selles, et konkreetsete isikute elulugusid uurides  külastatakse paljusid kalmistuid, lahkunute hauaplatse, uuritakse kirikuraamatuid, vanu ajalehti, küsitletakse nende kaasaegseid või järeltulijaid jne - sõnaga, elatakse nende uuritavate inimeste elatud eludesse nii sisse, et  hakatakse tunnetama nende hinge, vaimsust, pattu, karmavõlga või isegi needust. See on suur ja raske koorem, mille eest on hoiatanud tuntud psühholoogid, aga ka sensitiivid, selgeltnägijad, kirikuõpetajad, teoloogid. Tunnistagem,  peenmateeria toimimisest teame lootusetult vähe. 
.
Vambola Raudsepp
.No comments:

Post a Comment