Monday, July 27, 2015

Hänike küla talud ja majapidamised aastal 2015

.
Provides an overview of present farms/households in the village Hänike (in the year 2015, compared in 1930). Today, both the number of farms/households, as well as the number of inhabitants has decreased about four times - caused by the technical progress and changes in the quality of life.
 .
Paadi suurtalu
.
Suurtalu (koosneb hoonetekompleksist) tegeleb mitmete tegevusaladega, sh siin asub Tanel Leok OÜ Hänike Kalakasvatus.
 Endine peremees 
Väino Leok

.
Soovere
.
Praegu asub siin pensionär Õie Leoki üksikmajapidamine.
.
 Talu endine peremees
 Karl Leok
.
Uibu talu
.

Endises talus elab praegu pensionäridest abielupaar (Petrovid).
.
Kojatse
.
Endisele talule tehakse juurdeehitisi, kuid alaliselt elavad pensionäridest abielupaar (Liidi ja Madis Kumm).
.
Lille talu
.
Endist talu kasutatakse suvilana, püsielanike ei ole.
.
Piiri talu
.
Praegune püsielanik tegeleb mõõdukalt põllumajandusega. Viimasel ajal elanikud vahetunud.
.
Tammesilla

Uued püsielanikud tegelevad hoonete põhjaliku renoveerimisega.
.
Lustivere

Lustivere talu varemed 1960ndatel. Praeguseks talu täielikult hävinenud.
 Endine peremees
 Gustav Raudsepp
.
Sarapuu talu
.
Endine talu muutunud üksikisikust pensionäri (Sarapuu) majapidamiseks.
.
Hänike praegused kortermajad asuvad Salumäe talu maadel. Elanikkond vahelduv, kuid on ka üksikuid püsielanikke.
 Endine peremees
 Endel Loide-Rätsep
.
Lustivere II, moodustus pärast varade tagastamist Lustivere I osana. Majapidamine kuulub Mart Raudsepale.
 Endine peremees
 Richard Raudsepp
.
Kui ülaltoodut  seisu, olukorda, so aastat 2015 võrrelda 1930ndate aastatega, siis täielikult on kadunud Matu, Piisi, Pudru, Võsumäe ja Kaagu talude/talundite kompleksid ning Tornimäe, Kivimurru, Saare, Salumäe, Sepa, Turna, Kannistiku, Metsa ja Hüti üksiktalud. Niisiis, talude arv, aga ka elanike arv on vähenenud nende 85 aasta jooksul rohkem kui neli korda: põhjuseks tehnilise progress ja elukvaliteedi muutus maal.
.
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment