Thursday, July 16, 2015

Hänike: Biograafiline leksikon

.
.
This paper contains around thirty prominent person who has most influenced the development of the village Hänike (Võru County, Estonia) in the years 1880-2015. Individuals have been investigated by the farms (or households) where they are grown or where their roots are. Most of material comes from the private archives.
.
Käesolev kogumik on harvaesinev katse koondada tervikuks ühe Eestimaa küla, so Hänike küla väljavalitud inimeste lühitutvustused, sõnaga need, kes on jätnud oma jälje, nime küla lähiminevikku (aastatel 1880-2015). Eesmärgiks seati piirduda vaid mõnekümne isikuga, mis muidugi pole piisav, sest inimesi, kes ka nö kaudselt Hänike küla (vaimu)elu mõjutasid, on palju-palju enam. Väljavalitud isikud on seostatud ennekõike taludega (või majapidamistega), kus nad on elanud või kus on nende juured. Valdav enamus materjale isikute kohta on kogutud eraarhiividest, kuid on kasutatud ka internetiteavet ja üldlevinenud teatmeteoseid.
.
Vt Hänike: Biograafiline leksikon, http://www.zone.ee/vraudsepp
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment