Monday, June 15, 2015

Põllumajandusjuht Aleksander Mette

.
Aleksander Mette (14.07.1913-02.06.1983) töötas aastatel 1945-50 Sõmerpalu sovhoosi direktorina, viibis kordi ka Hänikes. Nii oli mul koolipoisina võimalus mõned korrad näha teda töötajate keskel (põllul, farmis, ehitusel).
.

 Aleksander Mette
 /foto viidatud Leksikonist/
.
Kõigepealt mind hämmastas seik, et direktor vestles Sõmerpalusse elama asunud ingerisoomlastega soome keeles, kuid enamasti vene ja eesti keeles. Oma käitumiskommetelt meenutas Aleksander Mette justkui Peterburi intelligenti või isegi aristokraati. Toona oli see midagi erakordset, uskumatut. Paraku lahkus ta Sõmerpalust üsna pea, kuna teda edutati mitmetele ametikohtadele, sh koondise Eesti Põllumajandustehnika esimeheks (1961-78), muidugi millega kaasnes partei- ja ühiskondlik töö.
.
Hiljem sain teada, et ta oli sündinud Peterburi kubermangus, lõpetanud Leningradi Põllumajanduse Instituudi ning oli andekas keelte alal (vene, eesti, saksa, soome, inglise jt keeled). Võitles Eesti laskurkorpuses. Aleksander Mettest sai põllumajandusteaduste kandidaat ning teeneline põllumajandustöötaja.
.
Sõmerpalu mõis
 /foto internetist/
 .
Veel aastaid peale tema lahkumist Sõmerpalust räägiti temast legende kui erakordsete võimetega ning heade maneeridega inimesest. Aleksander Mettele oli vastumeelne harimatus, isekus, matslus vms, mistõttu ta valis hoolikalt oma kaastöötajaid. Mäletan neid toonaseid intelligentseid Sõmerpalu sovhoosi Hänike osakonna juhatajaid, kes omasid autoriteeti kohalike elanike seas, kuid ei taha meenutada, mäletada hilisemaid kah nö Hänike kohalikke põllumajandusjuhte. Neid, viimaseid, Aleksander Mette küll oma kaastöötajateks poleks valinud.
.
Ja veel. Mettega seondub toonane legendaarne Sõmerpalu sovhoosi  brigadir Karl Isak (1891-1955), esimene ENSV sotstöö kangelane ja Nõukogude Eesti preemia saaja (1948). Mäletan, et tolles pika musta habemega ja läbipuuriva pilguga mehes oli midagi mõistatuslikku, sihikindlust ja edumeelsust.
.
Paraku hilisemates entsüklopeediates Aleksander Mettele pole kohta leitud, mistõttu tema kaasaegsete meenutused on eriti väärtuslikud.
.
 Allikad:

ENE, 5.kd, lk165.
Eesti majanduse biograafiline leksikon, Kirjastus Ilo, 2003, lk 299.
 .
Vambola Raudsepp.
.No comments:

Post a Comment