Wednesday, June 24, 2015

Kultuuritöötaja Aksel Ermel

.
Ilu on väärtuste kontsentratsioon
.
Aksel Ermel
/foto erakogust/
.
Aksel Ermel (21.05.1931-23.01.2003) sündis Hänike külas Matu talus, õppis Kurenurme põhikoolis ning seejärel Antsla Keskoolis. Töötas raamatukoguhoidjana Kurenurmes, Võru linnavalitsuses kultuuriosakonna juhatajana ja Tallinnas EKP Keskkomitees osakonnajuhataja asetäitjana (kultuuritöö alal).
.
.
Antsla Keskkooli 1954. aasta lõpetajad. 
(Aksel Ermel ülemises reas paremalt teine)

Erudeeritud iseõppija, kuna tervislikel põhjustel ei saanud õpinguid alustada ülikoolis. Ta oli minu onu (Olevi) naisevend, mistõttu meie sidemed olid üsna tihedad. Vahetasime sõnumeid ja saime kokku mitmel korral Osula kalmistupäevadel, sest tema (Akseli) ema Olga on maetud sellele surnuaiale.
.

Nõupidamisel
 (Aksel Ermel keskel)
 .
Aksel Ermel oli oma kodukoha ja küla tõeline patrioot, ta oli alati oodatud, teda armastati. Oli optimistlik, kel oli alati ütelda midagi uut, lootustandvat ja abistavat. On põhjusi (?), miks ta nüüdisajaks unustati, miks tema kohta me ei leia üheski teatmeteosest või kirjutisest sõnakestki, kuid see ei vähenda tema rolli ja tähendust inimesstele, keda ta on toetanud, aidanud. Inimesena oli Aksel lihtsalt eriline, tema väärtushinnangud olid justkui kaugemalt, tulevikust.
.
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment