Thursday, June 11, 2015

Hänike: märksõnad Vikipeedias ja blogis

.
In this essay is given keywords that are related to Hänike village; thus, these include persons and localities. Keywords are prepared for Wikipedia.
.
Hänike küla oma väga rikkaliku ja omapärase möödanikuga vääriks monograafiat, kuid alljärgnevalt esitan Vikipeediasse ning isiklikku blogisse vaid mõned viimasel ajal koostatud märksõnad/artiklid. Vikipeediasse tehtud märksõna on nö baassisuga, millele lisanduvad mitmesugused täiendused blogist. Märksõnad hõlmavad paikkonda, isikuid, aga ka mitmeid muistendeid, luuletusi, ütlusi vms. Minu blogikirjutised sisaldavad ka mitmeid fotosid.
.


Nüüd on Vikipeedias järgmised täiendavad märksõnad: Hänike, Karjasoo (soo), Kerreti soo; Kurenurme kool, Endel Loide, Matuoja, Gustav Raudsepp, Vambola Raudsepp, Arkadi Reigo, Tagametsa oja. Hänikega on seotud Aksel Kersna, kelle kohta on artikkel Eesti Entsüklopeedias ning Vikipeedias oli juba olemas märksõnad Osula kalmistu, Pühajõgi (Võhandu jõgi), Kärgula küla, kuid vaja oleks veel märksõnu Vilbusoo ning Väino, Aivar, Avo, Arvo, Aigar, Martin ja Tanel Leoki kohta. Eks täiendavate uuringute käigus neid lisandub veelgi (nt isikud, kelle juured on Hänike külas, so Argo Ideon, Mart Poom jt).
.
Ülaltoodud Vikipeedia märksõnadega seonduv sisu on antud täiendavalt minu blogis. Hänikega seonduvad blogiartiklid: Hänike küla, 375 aastat Hänike esmamainimisest, Hänike küla talude paiknemine. Tagametsa ojaga seondub muistend Helenduv mündipeidik, Karjasooga koduküla muistend Karjasoo kaksikud, Vilbusooga muistend Vilbusoo veretöö, Kärgula mõisaga muistend Meela needus. Endel Loidest on artikkel minu blogis Kirjanik Endel Loide, Aksel Kersnast artikkel Spordipedagoog Aksel Kersna ning Gustav Raudsepalt on talletatud mitmed paikkondadega seotud luuletused, so Keretü (Kerreti soo), Kastepärlis mälestus (Osula kalmistu), Püha jõe palve (Pühajõgi). Viktor Hyyrönenist on artikkel (blogikirjutis) Hõimuvendade ühendaja Viktor Hyyrönen (elas Hänike külas Kannistiku talus).
.
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment