Sunday, May 10, 2015

Finantsjuhtimise õppesuund Tartu Ülikoolis

.
Vambola Raudsepp (1992)
TÜ ärirahanduse ja investeeringute korraline professor
.
Chair of Corporate Finance and Investment was founded at Tartu University in 1992 (by prof Vambola Raudsepp). It worked as Chair until 2008, when it was reorganized into the other Chairs. 
.
Ärirahanduse ja investeeringute õppetool moodustati Tartu Ülikoolis rahanduse ja krediidi kateedri baasil 1992. aastal. Õpetatavad distsipliinid olid: finantsjuhtimine (Vambola Raudsepp, Kaia Kask), korporatsioonide rahandus (Vambola Raudsepp), investeeringud ja väärtpaberite analüüs (Arno Susi, Priit Sander). Õpetati veel kinnisvara rahandust (Kaia Kask) ja kindlustuse rahandust. Kasutati mitmeid külalisõppejõude (USA-st, Soomest ja mujalt). Lühiajaliselt olid õppetööga seotud veel Tiina Tihamets, Danel Tuusis jt.
 .

Seadsime eesmärgiks: globaliseerimise kaudu kindlustada heatasemeline, modernne emakeelne ülikooliharidus. Aga selle peavad saavutama just eestlased ise Eestimaal.
 .
Ärirahanduse õppetool likvideeriti mitmete reorganiseerimise käigus (2008), kuid finantsjuhtimise õppesuund jäi ning jätkusid teadusuuringud sel alal ning eestikeelsete kõrgkooli- õpikute/õppevahendite väljaandmised.
.
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment