Friday, April 10, 2015

Teeneline õpetaja Arkadi Reigo

.
Mul olid Arkadi Reigoga otsesed kokkupuuted aastatel 1949-1956, so mil olin Kurenurme kooli õpilane. Õpetas vanemates klassides meile matemaatikat, füüsikat ja bioloogiat. Üllatas tema põhjalikkus ja mitmekülgsus: oma ainevaldkonna sügavuti tundmine, oskas anda esmaabi, juhatas laulukoori ja näteringi, töötas kooli juhatajana. Uuendusmeelne, näteks elektrifitseeris koolihooned juba 1950ndate algusaastatel. Oli kirjandus- ja  koduloohuviline, omas uuringuid pedagoogika valdkonnas, kirjutas luuletusi jms. Eesti NSV teenelise õpetajana (1968) tunti teda hästi, eriti pedagoogide seas.
 .
Kurenurme koolipere (1949).
 Keskel direktor Arkadi Reigo
/Foto internetist/
.
Arkadi Reigo (Zdanowicz) sündis 03.11.1928. aastal ning ta tuli Kurenurme kooli direktoriks 1941. aastal. Töötas siin ligikaudu kakskümmend aastat ja seejärel Tartu  Hiie kooli direktorina (1963-1979) ja õpetajana.
.
 Arkadi Reigo (esireas vasalult kolmas)
 Kurenurme kooli juubelil (1981)
/Foto internetist/
.
Arkadi Reigo suri 02.09.1984. aastal 65 aastasena ja ta on maetud Tartusse, Ropka-Tamme kalmistule. Olin ka ise tama ärasaatjate hulgas.
.
Mälestuskivi Kurenurme koolile
.
Kurenurme kooli kokkutulekul aastal 1991, so kooli 60ndal aastapäeval.
 (Siinkirjutaja ja paremal kooli vilistlane Endel Ideon)
.
Momendil ei leia me Arkadi Reigo kohta midagi entsüklopeediatest, teatmeteostest vms, ehkki võiks  temal olla oma tagasihoidlik koht.
.

Arkadi Reigo (1982)
 .

Vambola Raudsepp
.No comments:

Post a Comment