Saturday, April 4, 2015

Lustivere talu Kärgula mõisapiirkonnas

.
Lustivere talu: teke, areng ja kadumine
.
Lustivere kohanimi (elamu hoonetega) oli Kärgula mõisa kaardil olemas juba aastal 1867, samuti maamõõtja Sterni poolt koostatud kaardil aastast 1890,  mis hiljem sai/jäi ka Peeter Raudsepa poolt rajatud talu nimeks, so Lustivere 47, kinnistu nr 2703.

Kärgula mõisahoone
.
1865ndal aastal ostsid Siversid Kärgula mõisa ja see mõis jäi nende omandusse kuni Eesti Vabariigi tekkimiseni. Aastatel 1874-1904 osteti talupoegade poolt välja 32 talu, sh aastal 1894 11 talu. Sellesse aega jääb ka Lustivere talu ost Peeter Raudsepa poolt.
.
Kärgula mõisnik Gregor von Sivers
 (21.03.1826-20.11.1904).
 .
Toona, mil Peeter Raudsepp sai Lustivere talu omanikuks, oli Kärgulas mõisnikuks Gregor von Sivers. Ilmselt aga Peeter Raudsepp on olnud selle kohaga seotud juba varem, sest tema poeg Gustav Raudsepp on sündinud Kärgula mõisapiirkonnas, kuid sünni sissekanne on tehtud veel Sangaste, mitte aga Urvaste kirikuraamatus.

Seoses eelnevaga on mitmeid vastuseta küsimusi, so kuidas Peeter Raudsepp ja ta pere olid ikkagi üheaegselt seotud nii Piirnatsi talu (Sangaste) ja Lustiverega (Kärgula mõisapiirkond)? Ilmselt Piirnatsilt lõplik lahkumine oli seotud ta isa Tiit Raudsepa surmaga 1893ndal aastal? Samas Lustiveres valmis uus eluhoone 1894ndal aastal (märge elamu välisukse kohal).

Kärgula mõisa kaart aastast 1867
.
Kirikuraamatute kohaselt lahkus Peeter Raudsepp Sangaste kogudusest ning liitus Urvaste kogudusega 1894ndal aastal. Isikuloo keskuse poolt koostatud uuringus on Peeter Raudsepp märgitud Lustivere talu peremeheks aastatel 1894-1905. Nagu öeldud, jääb ajavahemikuks 1882-1894 üles mitmeid vastuseta küsimusi, mis vajab täiendavat uurimist.
.
Richard von Sivers
 (29.11.1859-20.06.1929)

Pärast Gregor von Siversi surma sai Kärgula mõisa omanikuks tema poeg Richard von Sivers ning pärast Peeter Raudsepa surma (02.03.1850-20.04.1905) sai  Lustivere talu omanikuks Gustav Raudsepp (dokumenteeritud 20.09.1905), kusjuures talukoha väärtuseks hinnati 3000 rubla. Talu suuruseks oli 42,9 hektarit.
.
Gustav Raudsepp
 (19.06.1882-23.02.1935).
 .
28.10.1907ndal aastal abiellus Gustav Kadri Kinguga ning viimane sai kaasavaraks 300 rubla. Majapidamine arenes nii, et talus oli kolm hobust, sh kaks tööhobust, kuus lüpsilehma, kolm siga, neli lammast ning kodulinnud. Olukord halvenes juba aastast 1916, so peale pereema Kadri surma. Üleval oli võlgnevus von Siversile, nõue Liisa Rägolt jt. 1928ndal aastal oli võetud Eesti Maapangalt laen 1000 krooni (intressiga 7,5% 33 aastaks) . Üleilmne majandusraskus mõjutas ka Eesti talusid, millest vekslivõlad, aga ka vekslivõltsimised. Kõik see ei jätnud puudutamata ka Gustav Raudseppa. 

Lustivere majapidamine kadus taluna koos Eesti NSV tekkimisega.
.
Vambola Raudsepp
.No comments:

Post a Comment