Thursday, February 12, 2015

Tagametsa oja

.
Tagametsa creek (stream) is located in village Hänike (Võru County, Estonia), Matuoja (Matu creek) eastern branch, has a lenght 1,6 km.
 .
Tagametsa oja asub Sõmerpalu vallas Hänike külas, umbes 1,6 km pikk, Matuoja (Matu oja) idapoolne haru. Alguse saab Hüti talu maadelt ning voolab piki Jäätsimetsa, so Kirde-Edela suunas kuni Konnalombini ja sealt edasi üle Lustivere ning naabertalude (Uibu, Pudru) heinamaade kuni Matuojani. 

Ojana (selle sõna otseses, loodustekkelises mõistes) võis teda käsitleda 1800ndatel aastatel, mil polnud veel tehtud Kärgula mõisa Hänike karjamõisa renditaludes ulatuslikke kuivendus- ja maaparandustöid. Väikesemahulisi kuivendustöid tehti siin peale talude päriseksostmist 1890ndatel.
.
Tagametsa oja Hänike külas
.
 Eriti põhjalikud maaparandustööd tehti 1960/70ndatel aastatel, mil oja õgvendati ning ta muutus suureks magistraalkraaviks (koos kuivendusdreenidega). Veerohke ja kiirema vooluga kevadel suurvee ajal, teistel aastaaegadel vähese vee ja vaevalt märgatava vooluga.
.
Vambola Raudsepp
.