Tuesday, January 6, 2015

Sõmerpalu vallast pärit professorid

.
Elmar Haller (1907-1985), Eesti Maaülikooli professor.

Sõmerpalu vallast räägime tänapäeva piirides, kuhu kuulub ka endine Linnamäe vald. Niisiis, Elmar Haller sündis 22. novembril 1907. aastal Linnamäel, Proosu talus kuuelapselise pere neljanda lapsena. 1916. aastal asus ta õppima Linnamäe vallakooli ning tulevase professori edasisest haridusteest, aga ka elu- ja käekäigu kohta võib lugeda entsüklopeediatest jt teatmeteostest. Küll aga sageli juhtub nii, et eluajal ei osata inimese kasvukeskkonda, tööd ja loomingut vääriliselt hinnata, mistõttu on just nüüd viimane aeg pöörduda tagasi tema juurte ja kodutalu juurde.

 Elmar Haller
/foto internetist/
.

Professor Elmar Halleri büst Ülenurmel
.
 Evald Maltenek (1887-1938), Tallinna Tehnikaülikooli professor.

Evald Maltenek sündis 9.veebruaril 1887. aastal Tsooru mõisas, kuid 1889.aastal, mil ta oli 2-aastane, tuli  tema isa Sõmerpalu vesiveski rentnikuks. Nii oli Evald Malteneki lapse- ja noorusiga seotud Sõmerpaluga, millest kujunes tema varajane kasvukeskkond.
.

 Evald Maltenek 
/foto internetist/
.
Tulevase professori edasine elukäik oli täis õpinguid, seejärel  viljakat tööd teaduse ja tehnilise kõrghariduse arendamise alal Eestis. Praegu seob professor Evald Maltenekki kodukohaga kaunilt kujundatud monument Osula kalmistul.


 Evald Malteneki hauamonument Osula kalmistul
/foto erakogust/
 .
Taimi Tulva (1940) Tallinna Ülikooli professor.
.
 Taimi Tulva
/foto internetist/

Professor Taimi Tulva sündis 1. mail 1940.aastal ning tema varajane lapsepõlv ja kooliaastad olid seotud Kurenurmega. Sotsiaalteaduste doktor, Eestis esimene sotsiaaltöö alal ning seejärel professor. 
.
.
.
Vambola Raudsepp (1941), Tartu Ülikooli professor.
.
Vambola Raudsepp
/foto erakogust/

Vambola Raudsepp sündis 24. mail 1941 Sõmerpalu vallas Hänike külas raudteelase pojana. Lapsepõlv seotud Lustivere taluga ning õpinguaastad Kurenurme kooliga. Hilisemad tööaastad seotud Tartu Ülikooliga, kus uurimis- ja õpetamisvaldkonnaks kujunes finantsjuhtimine. Sidemed Sõmerpalu vallaga peaasjalikult kodulooalaste uuringute kaudu.
.
.
Kirjandus:
  
Eesti Entsüklopeedia 14, Tallinn, 2000.
Professor Elmar Halleri elu ja töö. OÜ Greif trükikoda, Tartu, 2007, 232 lk.
Osula Põhikooli kodu-uurimisring. Evald Maltenek. Energeetikamuuseumi väljaanne, 1997, 43 lk.
Taimi Tulva. Ajapeegel. Kõik on seotud kõigega. Lastekaitse Liit. Tallinn, 2010, 150 lk.
Vambola Raudsepp. Otsingute aastad: sündmused, meenutused ja mõtted. Külim, 2013, 80 lk.
 .
Vambola Raudsepp
.
.
.

No comments:

Post a Comment