Wednesday, January 21, 2015

Õpik emakeelse ülikoolihariduse edendamiseks

.
.
Andro Roos, Priit Sander, Maire Nurmet ja Nadeźda Ivanova.  Finantsturud ja -institutsioonid.  Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014, 428 lk.
.
Oleme rikkamad ühe õpiku, õigemini küll monograafia võrra, kus eesmärgiks on seatud raha, rahapoliitika, finantsturgude ja pankade toimimisega seotud teoreetiliste aspektide esitamine, mille tundmine on aluseks edukaks praktiliseks majandustegevuseks. Eesmärk on saavutatud, väljaanne on heatasemeline. Ehkki kõnesolev õpik on mõeldud ennekõike üliõpilastele, siiski tema tähendus eestikeelse majandusalase ülikoolihariduse edendamiseks on väga suur.

Momendil võin üksnes nukrusega meenutada veerandsaja aasta taguseid aegu, mil Läti ja Leedu majandusprofessoritega (Elmars Zelgalvis, Alfonsas Zhilenas jt) kavandasime esimesi samme meie endi emakeelsete ajakohaste erialaõpikute väljaandmiseks. Läti ja leedu majandusalane oskuskeel oli samal tasemel eesti keelega. Sõnaga, eriala oskuskeel jäi toona meil kõigil kolmel napiks, mistõttu modernse terminoloogia väljaarendamine võttis aega ja tahtekindlust.

Eks tegijaid oli ja on mitmeid, kuid tol ajal meil Eestis majandusalase oskuskeele arendamisel põhiliseks eestvedajaks kujunes akadeemik Uno Mereste. Et aga me täna võime oma mõtteid väljendada väga heas eesti majandusalases keeles, tahan ütelda veel eraldi palju-palju tänu Tartu Ülikooli Kirjastuse keeletoimetajale Leelo Jagole.
.
Vambola Raudsepp.


No comments:

Post a Comment