Monday, January 12, 2015

Õigusteadlane Albert Paltser

.
Albert Paltser 
(17.01.1931 - 29.01.2007)
/foto internetist/
.
Olime kolleegid erinevatelt erialadelt, kuid jututeemaks kujunes ikka ja jälle ühisosa, mis seob majandus- ja õigusteadust. 1980ndate keskpaiku juhtus kordi nii, et peale Tartu Ülikooli nõukogu koosolekut läksime, õigemini küll jalutasime piki Emajõge Annelinna koos ning arutlemiseks teemasid jätkus. 

Hiljem, see oli juba 1990ndatel, mil Albert Paltser töötas Eesti Majandusjuhtide Instituudis, tegelesime mõlemad täiendõppe, koolitusega, mina finantsjuhtimise, tema aga peaasjalikult majandusõiguse alal. Nii istusime mitmeid aastaid kõrvu eksamikomisjonides, aga ka teistel üritustel. Muide, toona oli sealsete õpingute eestvedajaks dotsent, majanduskandidaat Aleksander-Henn Schipai (21.11.1929 - 05.03.2004), kellest paraku tänapäeval teame väga vähe.

Sõnaga, kujunesime headeks kolleegideks, kusjuures Albert ja Aleksander esindasid nö vana kooli teadlast-õppejõudu, nad suhtusid respektiga igasse andekasse isiksusse ning hoidsid oma stiili igas olukorras. Elasime omas ajas ja keskkonnas, kuid tänu Albert Paltserile olime vaimselt rikkamad ning see rikkus loob baasi edasisteks arenguteks.
.
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment