Friday, January 2, 2015

Majandusarvestuse õppejõud Kalju Parvel

.
 Dotsent Kalju Parvel
 (31.01.1926-08.11.1983)
.
Olime Kalju Parveliga sama kõrgkooli vilistlased, so tema lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna 1949. aastal, mina 1966. aastal. Seejärel olime kolleegid Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas napilt 10 aastat, tema raamatupidamise kateedri juhataja, mina rahanduse ja krediidi kateedri õppejõud. Elasime samas kortermajas Aardla tänaval aastatel 1972-1980 ning sageli läksime hommikuti koos tööle, esmalt Vanemuise tänava õppehoonesse, seejärel Nooruse tänavasse.
.
 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppejõud (1969)
 /Kalju Parvel teises reas paremalt viies/
.
Õppejõuna alati korrektne ja nõudlik, valdas vabalt vene keelt. Muide oma väitekirja kaitses ta Moskva Plehhanovi nim Rahvamajanduse Instituudis 1966.aastal. Teadlasena Kalju Parvel oli nn rakendusliku suuna edasiviija, ma ei mäleta temalt ühtegi metodoloogilist, teadusfilosoofilist arutelu või kirjutist. Aga see polegi nii tähtis. Palju olulisem on see, et ta oma mitmete õppevahenditega arendas ja laiendas majandusarvestuse alast terminoloogiat ning selle kasutamist õppetöös. Olid ju 1960ndad pöördelised kogu Eesti majanduses, so kas eestikeelsel majandusalasel kõrgharidusel ja asjaajamisel üldse ongi tulevikku? Põhiõpikud olid venekeelsed ja asjaajamine paljudes ministeeriumides, aga ka pankades lausvenekeelne.
.
Kalju Parveli eraelust teadsime üsna vähe ja toona selles tuhnimine polnudki heaks kombeks. Oli vist Saksa okupatsiooni ajal teda kui teismelist poissi kasutatud mingite objektide valvamises (?), kuid sellest pigem ei räägitud. Ka pereelu oli tal üsna keeruline, mis lõppes lahutusega, uue perekonna loomisega, kuid ka see ei olnud kunagi üldiseks kõneaineks. Küll aga juba 1979. aastal põdes ta parandamatut haigust ja valude leevendamiseks kasutas alkoholi. Probleemi suhtuti mõistvalt, kuid paraku ülikoolis õppejõuna ta enam töötada ei saanud, mistõttu ta kuni surmani töötas teadusasutuses.
.
Tartu Ülikooli õppehoone Vanemuise tänavas,
 kus asus ka majandusteaduskond

Nüüdisajal leiame dotsent Kalju Parveli kohta üht-teist kirjapanduna, kuid fotosid peaaegu polegi. Püüame siiski teda meenutada momendil olemasoleva materjali varal.
.
Vambola Raudsepp
.


No comments:

Post a Comment