Thursday, January 22, 2015

Isiklik kogemus: nähtuse ennetav tunnetamine.

.
In this article I describe esoterical question: how future events reflected into the current moment? But it has happened with me, and repeatedly. Nevertheless, these are only personal experiences.
 .
Kõiksus on täis mõistatusi ja väga erinevad on inimeste võimed neid tunnetada või isegi sõnastada. Näiteks, kui mitmeid kordi olen adunud järgmist seika. Lähen piki tänavat ja näen eemalt mulle vastu tulevat tuttavat inimest. Lähemale jõudes näen täiesti võõrast ja tekkinud tunne tundub arusaamatuna, segadust tekitavana. Samas aga sadakond meetrit edasi minnes tulebki just seesama tuttav mulle vastu, keda olin varem oma vaimusilmas võõra inimese kaudu näinud. 
.
Foto illustreeriv
Uskumatu. Aga kui sama juhtum on kordunud ikka ja jälle, siis tekib tahtmine teada saada selle nähtuse olemust, nö teoreetilist tagapõhja. Kas meie nö ainelise objekti tunnetus on võimeline liikuma ajas tulevikku ja siis taas olevikku? Kas nähtust saadavad astraalkehad? Momendil ei oska isegi probleemi sõnastada, ehkki minu kogemustes konkreetsed faktid on olemas.

1 comment:

  1. Ilmselt tuttav olu ise tõi/lõi subjekti meenutama ja juhus viis temaga kokku.Objektiks aga mõtlemine...

    ReplyDelete