Sunday, November 16, 2014

Majandusprofessor Vello Volt

.
 Professor Vello Volt
(18.10.1928-26.10.2014)
/foto internetist/
.
Vello Volt töötas Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) majandusteaduskonna õppejõuna aastail 1959-1982 (dotsent aastast 1967), seejärel aga Eesti Majandusjuhtimise Instituudi professorina aastail 1983-1998. Oli lõpetanud TPI majandusteaduskonna 1952. aastal ning kaitsnud kandidaadiväitekirja 1964. aastal.

Rääkis väga ilusat eesti keelt, muidugi veel vene keelt, kuid sai hakkama ka soome keelega. Noorpõlves oli Vello Volt tuntud ennekõike sportlasena, millest pikemalt entsüklopeediates.

Meile luges Vello Volt majandusanalüüsi, so aastatel 1961-1966, mil olin TPI majandustudeng. Erudeeritud, laia silmaringiga, heasoovlik ja väga töökas õppejõud, hilisem minu kolleeg. Kolleegidena jäime seotuks aastakümneteks, sest ennekõike tegelesime sama uurimisteemaga, so käibevara juhtimise finantsprobleemidega. Tema kaitses sel alal oma väitekirja 1964ndal aastal, mina 1971. aastal. Olime koos 1973ndal aastal Moskvas end erialaliselt täiendamas ning elasime samas võõrastemajas koos neli kuud.
.
Stenbocki maja Stalini ausamba taustal (1961)
/foto internetist/
.
Muide, kui asusin õppima TPI-sse, siis oli Stenbocki maja kolmas korrus TPI käsutuses, algul ühiselamuna, seejärel õppehoonena. 1961. aasta sügisel oli veel püsti Stalini ausammas, mis õhtuhämaruses vaikselt ära koristati. Tudengite seas tekitas kogu see ettevõtmine suurt elevust.

Hiljem oli mul Vello Voldiga pidevalt kokkupuutumisi, sest ta oli hinnatud retsensent, oponent ning arvamuse kujundaja. Aktiivne oli ta ka Eesti nn üleminekuperioodil, mil ta jagas mitmeid tähelepanuväärivaid ideid, sh ka rahanduse valdkonnast. Kui meil oli vilistrasrühma kokkutulekuid, siis Vello Volt osales alati kui auväärne ja heasoovlik kolleeg.
.
Vambola Raudsepp
.No comments:

Post a Comment