Wednesday, October 1, 2014

Kodulooline Hänike

.
Mida pole kirjas, seda pole olemas. 
Hiina rahvatarkus
.
This Paper contains tales, poems and aphorisms, which are collected from village (Hänike) for more than half a century ago. This is the story of villige, the spiritual riches.  Suprising, how versatile it is. Unfortunately, similar studies have been done a few in Estonia.
.
.

Kodulooline Hänike e-kirjutise kujul
 aadressil:  http://web.zone.ee/vraudsepp.
.
1638ndal aastal mainiti esmakordselt Häniket kui inimtühja küla (Hennige Metz Pustus). Aastate möödudes sai külast Kärgula karjamõis, seega ka Kärgula mõisapiirkonna lõunapoolsem osa. Küla kosus ja kasvas aeglaselt, kuid 1930ndate lõpuks oli siin ligikaudu 30 talundit-majapidamist rohkem kui 100 alalise elanikuga. Praegu on Hänike Sõmerpalu valla üks keskmise suurusega küla oma tosina majapidamisega, kuid oli ka Sõmerpalu sovhoosi Hänike osakond.
.
Huvipakkuv on selle küla möödanik, ennekõike rikkalik vaimuelu, mis ootab vaid talletamist, kirjapanemist. Toona räägiti mitmesuguseid jutte ja muistendeid, visati vaimukusi ja nalju, kirjutati  (küll sahtlisse) luuletusi ning hoiti hoolikalt vanavanemailt pärandatud esemeid. Külas olid pillimehed ja laupäeva õhtuti käidi lustimas "tsõõri" peal.
.
Kõnesolevas e-kirjutises on püütud vaid paarikümnel leheküljel esitada mõned küla vaimuelu seigad.
.
Vambola Raudsepp
.

No comments:

Post a Comment