Thursday, August 21, 2014

Koduloo allikmaterjalid


.
Räägi mulle oma lapsepõlve kodu lugu.
.
Local history and genealogy ivestigations provides additional materials for historians. These are photos, maps, biographies, etc, which are collected by local history enthusiasts. In this essay the materials are related to the Raudsepp's genealogy.

.
Koduloohuviline leiab, korjab omale allikmaterjalid ennekõike lähisugulastelt ja -ümbrusest, peaasjalikult suuliste ütluste varal. Paraku jäävad vaid suulised ütlused, sest kirjalikud allikmaterjalid lähevad kiirete elumuutuste tõttu lihtsalt kaduma, kuna neid ei peeta pahatihti väärtuslikeks, olulisteks. Nii see on juhtunud meie kõigi kirjapandud materjalidega, kes on talutarest välja kasvanud ning kogu oma edaspidise aktiivse elu linnades elanud. Samas aga suulised ütlused kaovad koos inimestega, so kui neid just kellegi poolt edaspidi kirjasõnas talletatud pole.
 .
Hänike küla Lustivere talu 1930ndatel aastatel
.
Koduloolasele tänuväärseks allikmaterjaliks on igasugused fotod. Juuresolev foto on aga täiesti ebaõnnestunud, sest siin pole äratuntavalt ühtegi inimest ja ka maja pole õieti näha, rääkimata teistest taluhoonetest (laut, ait, rehi jt). Uurija võib nentida vaid seda, et talus elas tol ajal palju inimesi, kes kõik olid seotud maatööga.

Sangaste lähiümbruse vana kaart, kust leiame Piisaste küla,
 kus elasid 1700ndatel aastael Schmidtid
..
Väljavõte Sangaste koguduse kirikuraamatust,
 kust näeme, et Schmidtist sai Raudsepp
.
Ammendamatuteks allikateks on mitmesugused vanad kaardid, kirikuraamatud jms, mis õnneks on arhiveeritud, ehkki puudulikult. Vanadel kaartidel on teed, kõrgendikud, külade asukohad ja palju muud huvitavat, vajalikku. Kirikuraamatutes on nimed, aastaarvud, sageli ka kuupäevad, kohanimed jt andmed.
.
Gustav Raudsepp (1882-1935)
.
Hea, kui sugupuus on isiksusi, kes tähtsustab vaimsust, so perepeasid, kes kogusid muistendeid, vanasõnu, kõnekäände jms ning püüdsid ka ise kirja panna luuleridu, ilmavaatlusi, olulisi peresündmusi jne. Üheks selliseks inimeseks meie sugupuus oli vanaisa Gustav Raudsepp. Tema vanaisa Tiit Raudsepp (1808-1893) hakkas esimesena kandma perekonnanime Raudsepp, tema esiisad olid seotud perekonnanimega Schmidt. Minu isa Richard Raudsepa (1910-1971) meenutuste kohaselt oli Gustav teadlik oma saksa (?) juurtest, millest ka suurem edumeelsus tolle aja kohta.  Kasvõi, näiteks, püüd oma mõtteid riimida.
.

.
Kündja kaebus

Tuli kevad, külm, sajune ja hilja:
Ei nüüdki valu, vaev veel põldu põlga.
Jäänd salve alles läinud aasta vilja,
Saab tasuda siis vana teravõlga.

Üks poiss, kes kangesti kevade tegu,
Käis uhkelt, kindlalt ja sirge sai vagu.
Keskpäeva kuulutas kuusiku kägu,
Põldki sai naeruse, nooruse nägu.
               * * *
Uus kevad, adrakurg aeg üles võtta;
Vao kõrvale vagu, taas vagu, vagu ...
Karge keskpäev õhtusse veel ei tõtta;
Küntud saab loojanguks vakamaa jagu.

Ikka mõõdab aega vana kella pendel,
Ja vana hobu vapralt vagu tonkab.
Sel kündjal ast ju tönts, rüht küll kindel,
Sama peni aastaid adrasammu vonkab.

Oli poiss, kes võitles vaba riigi eest,
Tänuks paar siilu mulda omal maal.
Vaid kuuliarm tunnustab võidukat meest:
Üks mure ja valu - me isade maal. 

Lustiveres, 1928
 .
Varasematel aastatel, nt kasvõi 60-70 aastat tagasi, räägiti kõikvõimalikest sugupuus juhtunust (sünd, surm, leerid, abiellumised jms) palju enam, sest polnud ju nn massimeediat, mis vormib kõik sündmused ühetaoliseks ja surub peresündmused teisejärgulisteks. Näiteks, sageli tehti pilte kalmistupühadel, so järeltulijad oma vanemate hauaplatsidel, mida tuleb eriti väärtuslikuks pidada.
.
Osula Prassimäe kalmistul 1940ndate algaastatel (vasalult Liidia-Adeele ja Richard Raudsepp, ees istub Einart Raudsepp ning paremalt esimene Liide Raudsepp, teine Eduard Solom)
.
Ülaltoodud lähisugulastest foto on tehtud Liide ema ja Richardi tädi (so Mari Kingu-Solomi) haual kalmistupäeval. Foto on õnnestunud, kuid paraku pole taha märgitud, kes pildil, mistõttu kahe keskel seisva naise kohta ei oska midagi ütelda. Liide mees Gustav Raudsepp oli selleks ajaks juba surnud, kuid maetud Raudseppade hauaplatsile.
.
Hänike küla noored 1950ndate keskpaiku (ilmselt aastal1954)
.
Pilte tehti ka suvepidudel, kus said kokku kogu küla noored. Need noored suhtlesid kõige tihedamini ennekõike omavahel ning nende mõju üksteise edaspidisele arengule oli väga suur.

Probleemiks on kohanimed, sest seoses maaparandus- ja teetöödega on kadunud väiksemad ojad, piiripeenrad, mitmed kohalikud teed jms. Hänike küla Tagametsa Metsakuruoja asemel on nüüd võimas kraav, kadunud kohalik väiksem tee, mis ühendas Lustivere ja Hüti talu ning kaovad lõplikult talumaid (Pudru, Soovere, Hüti jt) eraldunud piiripeenrad. Ja kuna talutared tühjenevad, siis pole enam inimesi, kes neid kohanimesid kasutaks või üldse meenutakski. Nii kõik kohalik kaob ja me jääme selle võrra vaesemateks.
.
Juured Hänike külas: 1. Mart Poom (jalgpallur); 2. Meelis Ideon, keskel (bibliograaf); 3. Vambola Raudsepp (professor); 4. Viktor Hyyönen (ajakirjanik); 5. Tuljo Puusepp (koduloolane); 6. Endel Ideon (põllumajandusjuht); 7. Aivar Leok, Väino Leok jt (mootorisportlane ja spordiorganisaator); 8. Argo Ideon (ajakirjanik); 9. Aksel Erme; 10. Avo Toom (tüürimees, kapteni van abi): 11.Vaike Runtal (koolijuht); 12. Ants Raag (majandijuht); 13. Aksel Kersna (sportlane ja spordipedagoog); 14. Endel Loide (kirjanik).

Meelis Ideon (pildil paremalt kolmas)
.
 Endel Ideon
 .
Aivar  Leok
Väino Leok
 .
Argo Ideon
.
 Aksel Ermel
.
Avo Toom
 .

Vaike Runtal
.


 Ants Raag
.
Aksel Kersna
.

Lisama peab veel talude rajajaid, ühistegelasi ja palju-palju teisi tuntud Hänike küla isiksusi. Koduloolised uuringud jätkuvad.
 .
Vambola Raudsepp
.


2 comments:

  1. Tuljo Puusepp (koduloolane), kas teada temast täpsemalt.Sarnase nimega oli Antsla Sovhoostehnikumi lõpetaja ehk minu kursusekaaslane, kellest pole aastakümneid midagi kuulnud

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pean täpsustama. On lõpetenud Sulbis (Kärgula) Põhikooli, töötanud mitmes kohas, sh ka postimehena, mistõttu tunneb kohalikke inimesi, perekondi ja on samas ka genealoogiahuviline. Ok!

      Delete