Monday, July 21, 2014

Meenutused e-raamatu kujul (pdf).

.
Isiklikud elukogemused moodustavad tühise, segava osa
 inimesele vajaminevatest teadmistest.
.

Vambola Raudsepp's autobioraphy provides an overview of his childhoods, youth, studies and work as professor the University of Tartu.  The interesting part of the book is the genealogy, which covers approximately 300 years, thus the seven generations. The book has a lot of new ideas, aphorisms, and generalisable life skills.
.
.
 Valminud e-raamat:


Vambola Raudsepp. Kiirenevate muutuste keerises: põlvnemislugu, olud ja arengud (2014);
 http://web.zone.ee/vraudsepp

Paljud minu ea- ja teekaaslased on juba jäädavalt lahkunud ning leidnud oma elutööle koha entsüklopeediates, teatmeteostes või autobiograafiates. Kui tõetruult, adekvaatselt on nende elukäik kajastatud - see on juba iseküsimus. Aastate möödudes saabub iga inimese ellu hetk, mil temasse on kuhjunud lõputu hulk küsimusi, aga ka vastuseid: nii kõik juhtus ja nii kõik oli, kuid lõpuks jääb vaid üks paljutahuline küsimus: "Miks juhtus nii?".  Oli see paratamatus, saatus? Põhjus? Kõige piinavam on see, et me ei pääse kuhugi nende küsimuste eest, ikka ja jälle oleme sunnitud neid endale esitama. Paradoks, kuid samal ajal vastused on ju meis endis olemas. Kas söandame seda tunnistada?  Õnnelikud on need inimesed, kes suudavad sobitada ja tasakaalustada tekkinud küsimused ja erapooletud vastused, sh oma kirjapandud meenutustes.
.
Edasiarendused ja täiendused raamatule:

Vambola Raudsepp: Otsingute aastad: sündmused, meenutused ja mõtted. Kirjastus Külim, 2013, 80 lk.
.

.
Friday, July 18, 2014

Mõtisklus: alguste algus

.
Kes tänu oma andele suudavad kirjutada, need peavad tingimata seda tegema.
 .
.
 .
Alguste algus on müsteerium, mille mõistuse- või eesmärgipärasuse kohta ei oska inimkond momendil veel midagi usutavat kindlalt ütelda. Seega jääb üle vaid nentida, et mateeria, energia, liikumise ja kogu inimtegevuse mõte planeedil Maa on meist kõrgemal, meie üle, mitte meis endis, meie keskel, mitte selles maailmas. Kui mõelda mittetraditsiooniliselt, alternatiivselt, siis lepime sellega, et alguses lõi Looja taeva ja maa, Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ning Jumala Vaim hõljus vete kohal. Niisiis, Jumala Vaim, Universumi intellekt (Kõiksuse tarkus) on alguste algus ja eesmärgistatud arenguga (antroopsuse printsiibi kohaselt) ennekõike meie planeedi puhul.
.

Meenutused e-raamatu kujul (2014)
.
Niisiis inimene oma toimetuleku ja eksisteerimise eesmärgil on seatud ning sunnitud osa saama Universumi intellektist, teadvusest, tarkusest ikka läbi raskuste, kõhkluste ja eksimuste. Ja ta tuleb sellega enamvähem toime. Samas toimub ühiskonna kiireneva arengu tingimustes pidevalt (juba üksikisiku tasemel) midagi pöördelist, enneolematut, praegu veel arusaamatut. Nendel pöördelistel, vastuolulistel hetketel jõutakse aegamööda arusaamisele, äratundmisele, et senised põhilised väärtushinnangud enam ei kehti ja radikaalsed muutused on möödapääsmatud. Pikkamööda adume, et tänapäeva ühiskonna põhilised mõjurid, so materialism, tehnoloogia, majanduskasv vms asenduvad sootuks sügavama ning väärtuslikumaga.
.
.

Monday, July 14, 2014

Majandusajaloolane Valner Krinal

 .
Sageli sisaldub sõnatus vaikuses kõige sisukam sõnum
.
.

TÜ majandusteaduskonna kauaaegsel õppejõul Valner Krinalil (03.12.1929-19.06.2014) jäid meenutused, memuaarid kirja panemata, ehkki ma talle üht isikupärast üllitist soovitasin koostada. Paraku nii läks. Temal oli mida ütelda, kuid siiski soovis ta vaikida. Ega oskagi ütelda: miks nii?
.
Majandusteaduskonna juhtkond 1980ndatel. 
Esireas keskel dekaan Valner Krinal
.
Valner Krinalist sai 1968. aastal taasloodud iseseisva majandusteaduskonna esimene dekaan. Toona dekaan määrati ametisse, kusjuures ei puudunud ka kooskõlastused "organitega". Taoline olukord nõudis dekaanilt erilisi omadusi, so oskust maandada pingeid ülemuste ja alluvate, üliõpilaste ja õppejõudude ning soovitu ja tegelikkuse vahel. Krinalil see õnnestus.

Oma uuringutes käsitles Valner Krinal majanduse ajalugu ja arengut väga erinevatel tasanditel (so maailmamajandusest kuni Eesti majanduseni välja) ning majandusõpetuste ja -teooriate olemust, arengut. Viljakas oli ta ka nende uuringute publitseerimisel. Muidugi saanuks selle tohutu uurimismaterjali varal teha väga huvitavaid ja olulisi teadusfilosoofilisi üldistusi ning neid levitada, kuid paraku ei pidanud ta seda vajalikuks. Hiljem ta küll mõtles teisiti, kuid siis jäi aega ja jaksu kirjutamiseks liiga napiks.

Ja veel. Juuraharidusega Valner Krinal  nägi läbi tolleaegse ühiskonna silmakirjalikkust, so semutsemist, koputamisi, pealekaebamisi, inimeste pidevat jälgimist, nuhkimist jms. Igas teaduskonnas ja õpperühmas olid isikud, kellel oli pidev side "organitega", sh ka õppejõudude hulgast, teenendavast personalist rääkimata. Mõned oma käitumisega või hooletu kõnepruugiga andsid endast ise teada, kes nad on ja millega tegelevad. Huvipakkuv tähelepanek: "organid" valisid välja informaatoreid just parteitute hulgast, kelle töökust premeeriti hiljem mõne eksootilise välisreisi vms. Kuna aga kogu see tegevus on Eestis veel salastatud, maha vaikitud, so avalikkuse ette toomata, siis pole mõtet sel teemal rohkem rääkida. Möödaniku paremaks mõistmiseks peaks aga kõigest rääkima ja kirjutama.
.
Vambola Raudsepp
.