Monday, June 9, 2014

TÜ vanemõpetaja Endel Jaanus

.
Oma ajast ees saavad elada üksnes oleviku kreeditorid.  
Vambola Raudsepp.
.
Paljude huvialadega, erudeeritud kolleegi Endel Jaanust tundsin ma ennekõike Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemõpetajana, kuna ta töötas raamatupidamise kateedris nimetatud ametikohal aastatel 1968-1974. Tegin temaga erialast koostööd, aga ennekõike raamatu TRÜ majandusteaduskonna ajaloost ja tänapäevast, Tallin, kirjastus Valgus, 1980, vastutav toimetaja Vambola Raudsepp, koostamisel.
.

.
Endel Jaanus ülikooli vanemõpetajana
.
Endel Jaanus kirjutas kõnesoleva väljaande kõige sisukama sissejuhatava osa, so majandusteaduste õpetamisest Tartus möödunutel sajanditel, lk 4 - 20. Seda sisutihedat uuringut, sh paljude asjaosaliste fotodega, on kasutanud hiljem paljud ajaloolased Tartu Ülikooli ajaloo käsitlemisel.
.
Tartu Ülikooli majandusõppejõude 1970ndatel


Endel Jaanus käis Tartusse tööle Elvast rongiga ja kuna ma sõitsin sama rongiga Valgast Tartusse, siis juhtusime sageli koos sõitma ning meil tekkis võimalus vestelda väga erinevatel teemadel. Ennekõike üllatas tema väga lai silmaring ning teadmiste rohkus ja sügavus.
.
Vambola Raudsepp 1970ndatel

Niisiis, kes oli Endel Jaanus? Pean kohe tunnistama, et mina tundsin teda isiklikult vaid napilt kümme aastat. Endel Jaanus oli sündinud 6. mail 1926. aastal Rannu vallas, lõpetanud Üleliidulise Rahandusinstituudi (1958), töötanud pankades, Statistikavalitsuse õppekombinaadis, Tartu ülikoolis ning Ajaloo keskarhiivis. Inimesena tagasihoidlik, põhimõttekindel vanapoiss, samal ajal intelligentne, töökas majandusteadlane ja teadusloolane. Keelte- ja ajaloohuviline, uurinud ja kirjutanud kohanimedest.
.
Vambola Raudsepp
.

No comments:

Post a Comment