Sunday, April 13, 2014

Majandusõppejõud Bernhard Veimer

.
Julged ja karakteriga inimesed tunduvad teistele
 alati pahaendelistena. /Hermann Hesse/
.
 Minu kui Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) majandustudengi kokkupuuted Bernhard Veimeriga (4.12.1906-09.1973) langesid aastatesse 1961-1966, mil ta õpetas meile rahvamajandusajalugu ja majandusgeograafiat. Edasi vaid mõned seigad isiklikest mälestustest.

Teadsime Bernhard Veimerist kui  inimesest väga vähe, vaid episoode: ta oli olnud mitmetel juhtivatel kohtadel ENSV-s (raamatukogunduse ja arhiivinduse alal) ning pikka aega töötanud majandusõppejõuna nii TPI-s ja Tartu Riiklikus Ülikoolis. Kommunist, olnud Suure Isamaasõja aastatel tagalas, represseeritud ja hulk teisi seiku, mida on nüüdisajal isegi raske tuvastada, sest tema kohta teatmeteostes on vaid mõni rida või needki puuduvad. Muidugi hoopis tuntum oli tema vend Arnold Veimer ja Bernharditki teati enim oma kuulsa venna kaudu.
.
Bernhard Veimer kolleegide keskel
/foto internetist/
.
1961.aasta sügisel õpetas Bernhard Veimer meile majandusajalugu, hiljem majandusgeograafiat. Tol ajal oli ta vaid 54 aastane, kuid oma väljanägemiselt tundus ehk kümmekond aastat vanem: ülekaaluline, lotendavad lihased, hooldamata hambad, taaruv kõnnak. Erudeeritud õppejõud, suure lugemusega, suur teatrisõber. Samas aga loengud monotoonsed, äraolev ilme,  mõnikord tundus, et ta rääkis üht, kuid mõtted uitasid hoopis mujal. Hariduselt oli ta TÜ ajaloomagister (1938), kel teaduslikke töid väga napilt, kuid valitud siiski dotsendi ametikohale. Muide, arvestades tolle aja tavasid ja avaldamisvõimalusi, siis põhirõhk lasus väitekirjal, mitte aga niivõrd avaldatud teaduslikel töödel.
.
 TPI peahoone, hiljem majandusteaduskonna õppehoone Koplis
.
Inimesena oli Bernhard Veimer heasoovlik, kuid üliõpilastega mitte väga kontakteeruv. Vanahärra nautis tüdrukute tähelepanu ja kohati võis temas isegi edevus välja lüüa. Tema pereelu kohta ei teadnud keegi midagi, kuid 1970ndatel olla tal olnud nö korterinaabriks värskelt TRÜ bioloogiaeriala lõpetanud tüdruk (?). Küsimusi tekitab ka see: miks tema elulooandmestikus pole surmakuupäeva? Aga need seigad on vähemtähtsad, hoopis tähtsam on see, et te oli majandusõppejõuks väga väga paljudele üliõpilastele.
.
 Vambola Raudsepp 
TPI majandustudengina (1962)

Olen veendunud, et Bernhard Veimer väärib kohta entsüklopeediates ja teistes teatmeteostes.

Allikad:
Tallinna Polütehniline Instituut aastatel 1936-1986. Koost. M. Graf. - Tln., Valgus, 1986.
Valner Krinal. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna minevikust ja tänapäevast. TÜ Kirjastus, 1999.
.
Vambola Raudsepp
.

Sunday, April 6, 2014

Osula kool: sündmused, faktid ja inimesed

.
Sõmmõrpalu vallakoolid. Osula kool. Koostaja Heljo Saar. AS Täht Võru, 2012, 456 lk.
.
Raamat koosneb sisuliselt mitmest osast: (1) mõisa- ja vallakoolide ajalugu /koostanud Uuno Ojala/ ning seejärel (2) viimase saja aasta koolikillud /koostanud Heljo Saar/, mis sisaldab kooli asutamist ja uuenemist, koolijuhte ja õpetajaid, teisi töötajaid, tuntumaid vilistlasi ning lõpuks noorgiide ja kodu-uurijaid.
.
.
Seda mahukat tööd peab kaua ja korduvalt uurima, et seostada sündmused, faktid ja inimesed kindlas ajalises kontekstis.
.
Vambola Raudsepp
.