Sunday, March 9, 2014

Juured Koorastes: Eesti teadlased

.
 The article discusses the Estonian scientists who were born in the village of Kooraste (Põlva County).  The article emphasizes the need to mark their birth places (by dint of memorials) and the need their biographies investigations.
 .
Kooraste juurtega tuntud Eesti teadlasi on seni vähe uuritud, tutvustatud ning nende sünnikohad teeviitade, mälestustahvlite vms on tähistamata. Alljärgnevalt mõnedest neist vaid paari sõnaga ja pildiga.
.

 .
Meditsiinidoktor, Eesti TA akadeemik 
Voldemar Vadi (25.02.1981-05.11. 1951)
.
Arstiteadlane, sisearst ja balneoloog Voldemar Vadi on sündinud Koorastes, hilisem haridustee seotud Tartuga (Treffneri gümnaasium, Tartu Ülikool), med dr (1924), prof(1934) ning Eesti TA liige aastast 1946.

.
,

Keemiadoktor, Eesti TA akadeemik
 Oskar Kirret (1909-1991)
.
Oskar Kirreti kohta on Eesti Teaduste Akadeemia koostanud väga põhjaliku elukäigu sündmustiku, teadustööde loetelu jne teda on meenutatud TTÜ väljaannetes juubelisünniaastapäevadel, kuid paraku Koorastega seonduvat ei leia kusagilt.
.

Pedagoogikadoktor 
Hilda Taba (1902-1967)
.
Hilda Taba kohta on vaid üksikuid kirjutisi kohalikelt koduloouurijatelt ning need seonduvad õnneks ka Koorastega. Kuna praegu elab veel tema lähisugulasi, siis on nende otsustada, kuidas Hilda Taba sünnikoht tähistada (mälestustahvel vms).
.


Metsateadlane 
Paul Reim (1901-1942)
.
Paul Reimi sünnikohta Koorastes tähistab teeviit endise vallamaja juures. Paraku see puidust tähis on pehkinud ja viidapost mädanenud. Tema kohta on ilmunud üksikuid kirjutisi, kuid Kooraste elanikele on ta täiesti tundmatu nimi.

.

Bioloogiadoktor 
Andi Normet (1943)
.
Kooraste elanikest vanem põlvkond veel mäletab tema kooliteed, kuid tema edasine käekäik on siin teadmata.  Kuna tegemist on veel tegutseva teadlasega, siis oleks temalt loota palju abi nii sünnikoha jäädvustamisel, aga ka teadustegevuse tutvustamisel.
.
 Ajalookandidaat 
Kalev Koger (1933-2003)
.
Kooraste vallas on sündinud ajalookandidaat Kalev Koger, kes on tuntud ennekõike kui haridustegelane. Töötas õppejõuna ja kateedrijuhatajana TRÜ-s ning pikemat aega Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektorina.
.
Mõne aasta pärast võime taas tähistada Kooraste esmamainimisega seonduvat ümmargust tähtpäeva, kuid hea oleks seda teha uute kodulooliste uurimuste publitseerimisega. Ülaltoodud isiksused väärtustavad, rikastavad ja kaunistavad Kooraste lähiajalugu, meie kohus on seda märgata.

(Ja veel.  Praegu on Koorastega seotud TÜ prof Rein Ahas, kes uurinud siinset järvistut ning prof emer Vambola Raudsepp, kes uurinud Kooraste mõisapiirkonna talusid ja talumajandust. Ühe osana Kanepi kihelkonna ajaloost on käsitlenud Kooraste möödanikku ajaloodoktor Milvi Hirvlaane ning Kooraste lähiminevikku ajaloolane Tiiu Leppikus).
.
Vambola Raudsepp
.
.

No comments:

Post a Comment