Friday, January 3, 2014

Eesti jätkusuutlikkuse tagamine: kajastamine kirjasõnas

.
  • Feodor Klement. Templid teaduse teedel. Eesti Raamat, Tallinn, 1983, 134 lk.
  • Raimund Hagelberg. Elust ja endast. Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu, 2008, 187 lk.
  • Väino Rajangu. Tagasivaade möödunule. TTÜ Kirjastus, 2013, 361 lk.
  • Edgar Tõnurist. Meenutusi ja mõtisklusi. Koostanud Oolav Tamberg. Tallinn, 2011, 303 lk.
  • Henn Põlluaas. Lennart Meri. Vabaduse valus valgus. Kirjastus Kunst, 2011, 376 lk.
  • Harri Mägi. ENSV KGB tegevuse lõpetamine. Kirjastus Varrak, 2012, 198 lk.
.
Tänase iseseisva Eesti Vabariigi tingimustes on igati kohane meelde tuletada  ning hinnata nende inimeste teeneid, kes aitasid oma töö ja andega meie maad ja rahvast elus, jätkusuutlukkusena hoida rasketel võõrvõimu aastatel. Kuidas aga väärtustada, hinnata nende inimeste teeneid, siis jäägu see tehtavaks tulevastele põlvkondadele. Praegu on väga tähtis, et jäädvustaksime võimalikult palju faktilist materjali, aga ka kirjasõna memuaaride, biograafiate, mälestuste-meenutuste jne näol. Ülaltoodud loetelu on väike osa momendil kättesaadavatest materjalidest, mille lugemise ning mille üle mõtisklusega olen hetkel hõivatud.


Ajaloolastele tänuväärseteks materjalideks on akadeemikute, professorite Feodor Klementi, Raimund Hagelbergi ja Väino Rajangu memuaarid, aga ka Edgar Tõnuristi kohta tema kaasaegsete kirjutatud meenutused. Eraldi peab rääkima-kirjutama eestikeelse ülikoolihariduse säilitamisest ja edendamisest võõrvõimu tingimustes ning selle rollist Eesti taasiseseisvumisel.


Väga napilt on materjale KGB tegevuse kohta ENSV-s, kuid ilmselt aeg pole veel küps, et kõigest avalikult rääkida. Paraku, ega seda nö küpset aega tulegi, sest siis on asjaosalised ning nende kaasaegsed lahkunud igavikuteed ja oodatud tõehetk jääbki tulemata. Seniks aga peame rahulduma materjalidega, mis momendil kättesaadavad.

Vambola Raudsepp
.No comments:

Post a Comment