Saturday, March 16, 2013

Memuaarid genealoogilistes uuringutes

.
Meenutusi teekaaslastele,
kelle käekäik on mulle tähtis olnud.
.
1700.ndad aastad - teadaolevad Raudsepp'ade (Schmidt'ide) sugujuured Sangastes;

1894 - Peeter Raudsepp (1850-1905) rajab Kärgula mõisapiirkonda Lustivere talu; 

1941 24. mai - Vambola Raudsepp'a sünnidaatum;

  • 1949-1966 - õpiaastad üldhariduskoolis ning kõrgkoolis;
  • 1966-2006 - tööaastad erialal ettevõttes ning seejärel õppejõuna Tartu Ülikoolis;
  • 2006-... - emeriitprofessor.
.
 Eestlased teavad oma esivanematest väga vähe, sest nende elu lood, sh memuaaride kujul jäid kirja panemata. See on suur tühimik nüüdisajal tehtavates genealoogilistes uuringutes, kuna just memuaarid annavad mitmekülgse pildi isikust, tema kaasaegsetest, nende omavahelistest suhetest ning suhtumistest. Peale selle, memuaarid sisaldavad harilikult palju faktilist materjali üksikute sündmuste kohta.


 Käesolev raamatuke on minu lugu, mis on kirjutatud arusaamises, et mind on mõjutanud nii mu ajalised tee- ja eakaaslased ning keskkond kui ka esivanemad ja nende kaasaegsed. Raske tõestada, kuid lahkunud elavad meis ja meie lahkunutes. Seega ühe inimese lugu hõlmab minevikku sügavuti, aastasadade taha, mis aitab paremini mõista ennekõike ennast, aga ka olnut ja tänapäeva.


Väga vanal käsitsijoonistatud kaardil Piisaste küla

Väljavõte Sangaste kiriku personaalraamatust, kus 
perekonnanimi Schmidt on asendatud nimega Raudsepp

 Olen aastakümneid töötanud ülikoolis ja olnud selle aja jooksul seotud umbes kolme tuhande õppuriga, ennekõike üliõpilastega, kuid ka õppuritega mitmesugustes õppevormides väljaspool ülikooli. Muidugi oli mul soov tutvuda iga inimesega lähemalt, teada nö nende elu lugusid ja jälgida nende edaspidist käekäiku. Paraku pole see puht füüsiliselt võimalik. Aga siiski õnnestus mul üsna paljudele süstida peale teadus- ja erialahuvi ka huvi teadusfilosoofia, genealoogia ja koduloo vastu.
.
Koos venna Jaani (vasakul) ja Einartiga (paremal) 1949.a. /foto erakogust/

.
Tartu Ülikooli ajalooline peahoone /foto erakogust/

.

TÜ majandusteaduskonna õppejõud 
ja abipersonal aastal 1968 /foto erakogust/
.

Väljasõidul TÜ majandusteaduskonna kolleegidega 2000.-ndeta alguses /foto erakogust/
.
 Ja lõpuks. Meie teadmised igapäevaelust, eksistentsist planeedil Maa kuni arusaamiseni Kõiksusest on liiga napid, et võtta resoluutseid seisukohti ja teha lõplikke ainuõigeid järeldusi. Ütlen ausalt, et ma ei mõista nn võitlevaid ateiste. Minu arusaamiste kohaselt on loomisakt jumalik ilmutus, millesse suhtumine kujundab isiksuse maailmapildi ja -vaate. Kuidas keegi seda tõlgendab või sellesse suhtub, jäägu talle vabadus ise otsustada. Antud ramat kutsub teid paariks tunniks kaasa omapärastele radadele, so rohkem kui 300 aastat hõlmavale rännakule.

Vambola Raudsepp