Tuesday, September 25, 2012

Aastaid kestnud sidemed St Peterburi Finantsmajanduse Ülikooliga

.
  • 1982 - suri N Liidu parteijuht Leonid Brezhnev (19.12.1906 - 10.11.1982)
  • 1982 - akadeemik Raimund Hagelberg asus tööle Eesti TA peasekretäriks
  • 1983 - Vambola Raudsepp kaitses doktoriväitekirja St Peterburis
  • 1988 - suri TÜ rektor Arnold Koop (16.07.1922 - 21.04.1988)
.
Mitte ühtegi avastust pole tehtud ilma julge oletuseta. /Isaac Newton/
.
Möödub kolmkümmend aastat, mil kaitsesin Neevalinnas oma doktoriväitekirja, millele aga eelnes mittestatsionaarne doktorantuur sealse õppeasutuse rahanduse kateedri juures. Hiljem aastaid doktoriväitekirjade kaitsmisnõukogus, kus oponeerisin mitmeid väitekirju. Peale selle osavõtt ja esinemised mitmetel teaduskonverentsidel doktorantuuri ajal ja hiljemgi.
.
Gribojedovi tänava sümbol /vr*/

Doktoriväitekirja koostamise aeg oli pingeline, tuli läbi töötada hulk kirjandust, seadusandlikku materjale, arvandmestikku vms ja olla kursis majanduses toimuvaga. Sel ajal oli mul heaks teejuhiks ja konsultandiks professor Viktor Kolesnikov.
.
Paraku nüüd juba manalamees, kelle elutöö
on raiutud Finantsmajanduse ülikooli ajalukku
.
Teeneline teadlane professor majandusdoktor
 Dmitri Stepanovitś Moljakov
.
Majandusprofessor ja kirjanik Vytatutas Aźusilis

TÜ  rahanduse ja krediidi kateedri õppejõud ja abipersonal (1981)
.
1970. aastateks olid meil juba väljakujunenud sidemed St Peterburi Finantsmajanduse Instituudiga. Olulisemaks oli ehk seik, et tolle aja sealse rahanduse kateedri juhataja professor Ernst Voznessenski doktoriväitekirja üheks ametlikuks oponendiks oli professor Raimund Hagelberg. Hiljem tuli aga mul endal oponeerida mitmeid sealseid doktori- ja kandidaadiväitekirju. Avaldasime ka oma uurimistöid tol ajal väga tuntud instituudi teaduslike uurimistööde kogumikes.


Tartu Ülikooli ja Neevalinna ülikoolidega 
tihedate koostööaastate aegu
.
Aastad mööduvad, sidemed Neevalinna ja Tartu vahel lõdvenesid, kuid õnneks ei kadunud päriselt. Ja seda tänu dotsent Nadezhda Ivanovale.

TÜ rahanduse ja krediidi kateedri isikkoosseis, paremalt teine dotsent Nadezhda Ivanova /Foto Vambola Raudsepp'a erakogust/

Paraku hinnangud lähiajaloole, sh teadusajaloole on kiiresti muutuvad ja ka vastuolulised. Momendil on aga tähtis see, et neid materjale, mida hinnata oleks piisavalt talletatud.

Vambola Raudsepp 
aastal 2012.

No comments:

Post a Comment