Thursday, August 2, 2012

Koduloolisi pilte/seiku Osula Prassipalu kalmistult

.
Koduloouuring on ennekõike austusavaldus
 kohalikele inimestele
.

Osula cemetery was founded in the 1833rd. There are buried many well-know people who have come from Sõmerpalu parish, as well as their descendants. The cemetery contains a large scale information that must be skillfully used. These investigations have a great historic value at the local level.
.
Lähedaste haudadel käime nende tähtpäevadel, Jõulude ajal, hingedepäeval, aga ka kalmistupühal. Miski meile veel tänapäeval arusaamatut seob meid lahkunutega, võibolla tumeaine või -energia vahendusel. Aga need seosed on meile vajalikud ja olulised. Peale selle kalmistu pakub väärtuslikku materjali igale koduloo- ja genealoogiahuvilisele. Kuna eeloleval aastal möödub 180 aastat Osula Prassipalu (üteldakse ka Prassimäe) kalmistu rajamisest, siis järgnevalt mõned fotod, millel igal oma pikem lugu. 

Kalmistu tarvis oli Sõmerpalu mõisaomanik Aleksander von Möller eraldanud 10 vakamaad Prassipallu. Õpetaja Stein olnud uue surnuaia vastu, kuid õnnistanud selle siiski sisse. Nüüd üks vastuolu: erinevates allikates on surnuaia rajamise aastaks küll 1833, mis peaks õige olema, aga ka aastaks 1883 (vt Metsast leitud kirik, lk 140, autor Valdo Valper). Vastuolu vajab selgitamist.


Valdo Valper

(NB! Kõik pildid on pärit Vambola Raudsepp'a erakogust /vr*/).


Prassipalu kalmistu värav /vr*/

Hauamonument professor Evald Maltenek'ile (1887-1938) /vr*/

Ta oli laialdaste huvidega, ennekõike tehnikateadlane, Tallinna Tehnikaülikooli prorektor. Siit kalmistu ühelt kaunimalt mälestusmonumendilt avanes vaade Osula alevikule ja Võhandu jõele, mille paraku nüüd kasvavad puud varjavad.
.
Hauamonument Määritsal langenud metsavendadele /vr*/

See hauamonument on juba kujunemas kohalikuvastupanuliikumise sümboliks. Pakub huvi ennekõike koduloouurijatele.
.
Kohaliku kirjamehe Rihhard Iher'i matuseplats /vr*/
..
Sporditegelase ja ärimehe Väino Leok'i (1939-2007) viimne puhkepaik. Tema järeltulijad Avo, Aigar,Tanel jt Leok'id on motospordis kogu maailmas tuntud nimed  /vr*/
.
 II maailmasõjas langenute ühishaud Osula kalmistul /vr*/
.
 Laulja ja näitleja Väino Puura vanemate hauaplats /vr*/
.

Kirjanik Endel Loide-Rätsep'a isa
 Peeter Rätsep*a hauamonument /vr*/
.

Mälestuskivi Vabadussõjas langenutele Osula kooli pargis /vr*/
.

 Vabadussõjas langenud sõjamehe hauaplats /vr*/


Kohaliku taluperemehe ja koduloohuvilise Gustav Raudsepp'a (1882-1935) viimne puhkepaik Majandusteadlase Vambola Raudsepp'a (1941) vanaisa /vr*/
.

Pühajõgi
.
Osula kalmistule on maetud veel teisigi tuntuid inimesi või nende vanemaid. Siia on maetud botaanik Linda Viljasoo (1910-1991), sõjaväelane Erich Matteus (1903-1985), aga samuti arhitekt Arnold Matteuse (1897-1986) vanemad jt. Ja lõpuks mitmed kohaliku tähtsusega haridus- ja kultuuritegelased.
.

                      Vambola Raudsepp

2 comments: