Sunday, April 22, 2012

Mõtteid ja aforisme

  
.
These aphorisms and sayings I have accumulated over many years. They are designed for the Estonian reader - they take into account the peculiarities of the local language. Thus, often, they are difficult to translate into English.
 .
Aforismid ja mõtteterad on väga isikupärased, neis peegeldub autori maailmapilt ja eluhoiakud. Nad sünnivad aeganõudvalt, raskelt. Alljärgnevalt mõned (minu märgi /vr*/ all) pikema aja jooksul kogunenud mõttesähvatused.

 1. Me alati ei tea, mida tahame, kuid vastutame nende /tahtmiste/ teostamata jäämise eest. /vr*/
 2. Et käia ajaga sammu, peab jooksma muutustega kaasa. /vr*/
 3. Masohhism: loomingulise põlemise nautimine läbipõleva loomingu nimel. /vr*/
 4. Võim/voli koos vabadusega on taak, mille kergendamine pole kunagi kurjast. /vr*/
 5. Jah-sõna eitab teisi võimalusi. /vr*/
 6. Gigantomaania: tahe ületab talenti. /vr*/
 7. Ateism: valitute kohtumine absoluudiga tekitab teistes raevukat hukkamõistmist. /vr*/
 8. Sõnakuulekas on äraarvamatu, sest ta elab võõraste sõnade järgi. /vr*/
 9. Igavikus on Kõiksus ja vaimsus lahutamatud - selle mõistmiseks peame tõusma vähemalt Looja Tarkuse lävepakule. /vr*/
 10. Elu mõte: parimad mõtted elule. /vr*/
 11. Ainelises maailmas näeme rohkem kui oleme kõrgemal, vaimses - kui otsime sidet Looja Tarkusega. /vr*/
 12. Inimesele pole tähtis Looja Tarkus vaid oma õigus/tõemonopol. /vr*/
 13. Üks kõigi eest küll, kuid kõigile üks - pigem ükskõik. /vr*/
 14. Ande suuruse märkamiseks vajame ajalist ja ruumilist distantsi. /vr*/
 15. Lühim anekdoot - on olemas filosoofiline tõeteooria. /vr*/
 16. Tähtsustades elu peale elu võib sündida kultus, kuid elu enne elu - vaimsus. /vr*/
 17. Iga uus päev on taevalik kingitus/and, mis kohe halastamatult tagasi võetakse. /vr*/
 18. Ambitsioonide võidu korral saavad vastumeelsetest õigustustest meeldivad tõed. /vr*/
 19. Õnn soosib pigem eesmärgistatud ambitsioone kui altruistlikke soove. /vr*/
 20. Sageli sõnatus vaikuses sisaldub kõige sisukam sõnum. /vr*/
 21. Paraku üksmeel rajaneb vaid ühe meelel.  /vr*/
 22. Üksmeel on võimalik vaid tänu lihtsameelsetele. /vr*/
 23. Rahval on alati õigus. Õigus hävitada ka neid, kel suurem tõde. /vr*/
 24. Iga teadmine, oskus on rikkus, ennekõike aga kasvatuslik. /vr*/
 25. Vaimuvaesus rikastab tigedust. /vr*/
 26. Isegi elus kogetud mõttetus muutub mõttekaks elukogemuseks. /vr*/
 27. Paraku iga teadmine muutub tarkuseks. /vr*/
 28. Andevaesus toidab tabusid ja tavandeid. /vr*/
 29. Pedagoogika: Vigadest õppijast kasvab väärastunud inimene, sest õpetajateks on vead. /vr*/
 30. Eelarvamused tekivad teadmatusest, kuid paraku nad kujundavad harjumusi. /vr*/
 31. Keskiga: nooruse unelm muutub paroodiaks. /vr*/
 32. Autobiograafia: verbaalne vigade parandus elatud elule. /vr*/
 33. Viisakus on tavakohane erisuste austamine. /vr*/
 34. Multiversum: olematus saadab signaale oma olemuse usutavuse kohta. /vr*/
 35. Ilu on väärtuste kontsentratsioon. /vr*/
 36. Haridus/tarkus teeb vabaks, kuid õnnetuks. /vr*/
 37. Eesmärk on iseloomu saladus. /vr*/
 38. Teadlikkuse duaalsus: infoühiskonna näljane lepib rämpstoiduga. /vr*/
 39. Erinevused kujundavad andeid, paraku erineda söandavad üksnes edevad. /vr*/
 40. Lapsepõlves sinisilmne komistamine; keskeas paljulubav heitlus; vanaduses kahetsemine. /vr*/
 41. Kui on idee ja tahe, saab teoks ka looming. /vr*/
 42. Õigustuse otsimiseks hakkab inimene oma ohvrit vihkama. /vr*/
 43. Iseloom tekitab olukordi, olukorrad kujundavad saatuse. /vr*/
 44. Memuaarides talletatud energia läidab mälestusküünla igavikku lahkunutele hetkel, mil seda soovime. /vr*/
 45. (Teadus)looming on mõtestatud ilmutus väljavalitute kaudu. /vr*/
 46. Ilmutus on äraspidine tunnetus. /vr*/
 47. Originaalitseja teeskleb isegi mõttetuste mõtlemisel /vr*/
 48. Kordamine/kordumine on stagnatsiooni ema. /vr*/ 
 49. Inimene on selline nagu näeb teda armunu pilk. /vr*/
 50. Retsensioon: põhimõtete mõtetuse põhjendus. /vr*/ 
 51. Ka üleannetus on annetus. /vr*/ 
 52. Tõrjuge revolutsionääre/mässajaid, enne kui nad teid endit tapavad. /vr*/ 
 53. Ülesandjad tulevad just allaandjate seast. /vr*/ 
 54. Tänapäeva emakeel meenutab õela võõrasema keelt. /vr*/
 55. Kõige keerukamaid probleeme on hakatud lahendama tänu lihtsameelsusele. /vr*/ 
 56. Kui tahad õppida tundma inimest ennast, siis lase tal rääkida teistest. /vr*/ 
 57. Härrasmees märkab märkamatult, sõnab sõnatult ja kõnetab kohalolekuga. /vr*/ 
 58. Mittekeegi on ennekõike keegi. /vr*/ 
 59. Inimese nimes heliseb tema saatus. /vr*/ 
 60. Elul pole mõtet või eesmärki, küll aga on need isiksusel. /vr*/ 
 61. Hingehädade parim ravim on oskusteave. /vr*/ 
 62. Ilu ei tekita küsimusi, küll aga annab vastuseid neid esitamata. /vr*/ 
 63. Patriotism: maakodu kui kodumaa minimudel. /vr*/ 
 64. Üksnes üleolev saab olla ülev. /vr*/ 
 65. Isekus tagab iseolemise. /vr*/ 
 66. Konformism: juuda suudluse inimlik, neutraalne mõistmine. /vr*/. 
 67. Erakordsus tõendab keskpärasust. /vr*/.
 68. Bolśevike partei võidukäigu tagasid parteitud bolśevikud. /vr*/. 
 69. Hetked, mil sobrate minevikus, kaotate olevikus. /vr*/. 
 70. Demokraatia müsteerium: võim loob võimalused ise ja iseendale. /vr*/. 
 71. Teadmiste lisandumine muudab rumala inimese enesekindlaks, isegi ülbikuks. /vr*/ 
 72. Tõde on ilus - julm ja ülekohtune, elu harmoniseeriv jõud. /vr*/. 
 73. Sõna selgitab (idee) mõtte, kõne tapab selle. /vr*/. 
 74. Mõrva puhul ei vasta karistuse suurus kunagi kuriteo suurusele. /vr*/. 
 75. Apooria: need väärikad inimesed, kes teenivad ausalt jätiseid, lahkuvad just ise jätistena. /vr*/. 
 76. Üle pea kasvanud ambitsioonid viisidki pea. /vr*/.  
 77. Kui tõrvikukanja väsib, hakkab jalgu jääma, siis on rahval õigus tramppida ta mutta - armetult, igaveseks. /vr*/. 
 78. Õnneseened, kes on vabastatud/vabanenud mõtlemisest. /vr*/.
 79. Oskusteave: millist tarkust vajatakse mõistmaks inimlikku rumalust! /vr*/.
 80. Looming - mediteerimise ja vaimse eneseületamise produkt. /vr*/.
 81. Tänuvõlalt teenivad intresse harilikult võlgnikud. /vr*/.
 82. Ebavõrdsus tekitab arengu. /vr*/.
 83. Valgustkartvad teod toimetatakse vaimupimeduses. /vr*/.
 84. Kaaslase kaotused ja valu elatakse üle, harva aga tema õnnestumised ja rõõmud. /vr*/.
  Vambola Raudsepp: püüdluste aastad Tartus /vr*/
  .
 1. Tõelist vaesust märkame alles siis, kui aineline rikkus muutub tähtsusetuks. /vr*/
 2. Pigem rahulolematus kui olematus. /vr*/
 3. Tungiv vajadus on leidlikkuse parim koolitaja. /vr*/
 4. Jõuetu saamatus hingestab väga elujõulisi arusaamatusi. /vr*/
 5. Suur osa kollektiivsest rumalusest muutub rahvatarkuseks. /vr*/
 6. Müstika fenomen: infovälja energia. /vr*/
 7. Kõlblusteooria: käitutakse õieti ja valesti, kusjuures 99% valesti. /vr*/
 8. Kõiksus teab vastuseid kõigile küsimustele, kuid paraku me ei tea neid küsimusi. /vr*/
 9. Teismi mõistmine eeldab teadmisi, ateismiks piisab emotsioonidest. /vr*/
 10. Reetur usub, et ta teeb teabe tasakaalustamisega ohtlikku, kuid tänuväärset tööd. /vr*/
 11. Teadus: faktiuurimise, selgeltnägemise ja fantastilise juhuse kooslus. /vr*/
 12. Viisakus on erapooletuse väljendus. /vr*/
 13. Pirtsakus on saamahimu vastikuim vorm. /vr*/
 14. Perspektiivituse mudel: 1% annet ja 99% tööd. /vr*/
 15. Faktid kui aus vale on veenvaim tõestusmaterjal. /vr*/
 16. Intellektuaalid võrsuvad ideede ja ideaalide keskkonnas siis, kui avalik arvamus neist veel korralike inimesi ei kujunda. /vr*/
 17. Täielikule vabadusele seab piirid üksnes kõlblus. /vr*/
 18. Vihastumine kui väiklane eneselaostamise vorm on vorminud kõige suuremaid isiksusi. /vr*/
 19. Stagnatsioon: debiilsus kindlustab stabiilsuse. /vr*/
 20. Ilu mõjub distantsilt, inetu aga vahetult. /vt*/
 21. Õnn on valikuid välistav parim võimalus. /vr*/
 22. Iga ülekohtune naudib omakohut omal moel. /vr*/
 23. Kõik mis ei tapa, sandistab. /vr*/
 24. Tahtmatus on soove tasukaalustav positiivne ilming. /vr*/
 25. Aukartuseks on vaja nii au kui ka kartust. /vr*/
 26. Ülbus ilmestab läbikukkumist. /vr*/
 27. Viga on vaenlase vigu kritiseerida. /vr*/
 28. Paraku vandenõuteoreetikute nõu on praktikas vägagi pädev. /vr*/
 29. Elutarkus on oskus leppida pettumuste ja täitumatute soovidega. /vr*/
 30. Range rezhiim tagab suurema vabaduse. /vr*/
 31. Minevikus tehtud vead ei häiri meid niikaua, kuni neid pole meenutatud. /vr*/
 32. Ebaoluline toetab tahtejõuetust. /vr*/
 33. Mõttetuse mõte peitub kriitikas. /vr*/
 34. Ajalugu väärtustab ka materialiseerunuid väärastanuid ideid. /vr*/
 35. Kibestumine on alasti kistud usaldus. /vr*/
 36. Minatus loomingus peaks sünnitama tundmatu autori, kuid tulemuseks hoopis nurisünnitus. /vr*/
 37. Tõde on (h)alastamatu, ülbe ja julm, sest ta on alasti ja jalgade alla tallatud. /vr*/
 38. Kes tunneb valu, see elab, kes aga võõrast valu, see on Inimene. /vr*/
 39. Põhimõttekindlus vabastab süvamõtlemisest. /vr*/
 40. Ajal, mil riigi helge tuleviku nimel on valitsejad hakanud oma rahvast hävitama, räägitakse üha veenvamalt kodumaast/isamaast. /vr*/
 41. Monism: väikese inimese suur tõde. /vr*/
 42. Pole ühtegi pahategu; on vaid teod, millele pole veel õigustust leitud. /vr*/
 43. Laulva revolutsiooni revolutsionääri luigelaul kirjutatakse omal viisil. /vr*/
 44. Väiklane vihkamine väljendab selle inimese elu tühjust. /vr*/
 45. Kadedus leiab alati kaaslasteks ülbuse ja edevuse. /vr*/
 46. Tulemuslikkuse nimel peab (teadus)eliit elama vaimse energia säästurezhiimil. /vr*/
 47. Ülekohtune naudib oma ülimuslikku seisundit. /vr*/
 48. Mitmekesine kui kesiste mitmus vihjab kollektiivsele armetusele. /vr*/
 49. Oma ajast ees saavad elada üksnes oleviku kreeditorid. /vr*/
 50. Kriitika loob algajale kindlusetunde, et hiljem korüfee saaks kindluses end mugavalt tunda. /vr*/
 51. Oleks meheiga vaid igamehe tase. /vr*/ 
 52. Riskinud on  need, kes nooruses pole riskinud. /vr*/ 
 53. Kes tänu oma andele suudavad kirjutada, need peaksid seda ka tegema.  /vr*/ 
 54. Anonüümsus: virtuaalne inimene, zombi on kutsutud maailma parandama. /vr*/ 
 55. Õnneks enamus soove ei täitu mitte kunagi. /vr*/ 
 56. Sõna kuulutajast võib saada kangelane, sõnakuulekast aga  kuritegudes osaleja. /vr*/
 57. Piiritu armastus on meeletu, isekas ja julm. /vr*/
 58. Õnnelikud on need lahkujad, kel on kuhu minna. /vr*/ 
 59. Isiklikud elukogemused moodustavad tühise, segava osa vajalikest teadmistest. /vr*/ 
 60. Argiteadvus pole kunagi väärtustanud oskusteavet. /vr*/ 
 61. Tahtejõuetuses peitub harilikult jõuline tahe! /vr*/ 
 62. Mineviku oskustega ning usus tulevikku koostatud prognoos tagab tagantjärele tarkuse. /vr*/ 
 63. Kohusetundlikud on manipuleeritavad, sest nad sageli ei söanda olla vastutustundlikud. /vr*/
 64. Jah-vastus avab uksed, kuid sageli labürintidesse. /vr*/ 
 65. Eneseohverdus: üllas masohhismijoovastus. /vr*/ 
 66. Kui pahe sünniks üksnes rumalusest, oleka ta kergesti võidetav. /vr*/ 
 67. Geeniused tunnetavad kõiksuse sõnumeid ja oskavad neid inimestele kuuldavaks teha. /vr*/. 
 68. Inimest juhivad tehtud teod. /vr*/ 
 69. Naine võib komistada, kukkuda, kui ta kõrval pole tugevat meest. /vr*/. 
 70. Kõige veenvamaid seisukohti leiame valdkondades, mida ei peeta vajalikuks (teaduslikult) uurida. /vr*/. 
 71. Kord: kaob mitmekesisus, järele jääb kesisus. /vr*/ 
 72. Entsüklopeedia kui peegel näitab inimese ignorantsust. /vr*/. 
 73. Rumal teeb, mis tahab, tark teab, mida teeb. /vr*/. 
 74. Rivaalitsejatest armastus jääb kaotajale. /vr*/ .
 75. Unustamine teeb vabaks. /vr*/. 
 76. Haridus raamistab andeid; üksnes talendil on annet hüljata need raamid. /vr*/. 
 77. Demokratiseerimine: katse muuta vägivaldset korda, mis lõpeb harilikult kaosega. /vr*/.  
 78. Oma ajast ees elamine on sama, mis rongi ees jooksmine. /vr*/. 
 79. Kui maailmaparandaja viskab võllanalja, siis võllas ongi temale nali. /vr*/.  
 80. Võimendus: igal teol on tagajärjed, mis lähevad palju kaugemale kui vahetu tegu ise. /vr*/. 
 81. Gerontoloogia - noored veel ei teadvusta, keskeas juba tõdetakse, vanad enam ei tähtsusta. /vr*/.
Vambola Raudsepp, Koorastes
 ---------------------------------------------------------------------------------