Friday, January 20, 2012

Akadeemik Raimund Hagelberg - 85

.
Õpetlased on iga rahva aare.
 Hiina rahvatarkus


Raimund Hagelberg (07.02.1927)
 /Foto internetist/


Biograafiaid uurides märkame, kui tähtis roll on iga inimese elutee kujunemisel tema elukeskkonnal ja kaasaegsetel. Eriti viimastel, so kui palju ollakse mõjutatud kaasaegsete andest, töökusest, haritusest. See asjaolu paneb mõtlema ennekõike akadeemik Hagelbergi erilisest mõjust meile endile kui tema kaasaegsetele. Või teisisõnu, on suur vedamine olla nii erudeeritud ja tagasihoidliku tõsiteadlase kaasaegne.

Üllatav, kui väike võib olla ühe väikeriigi teadlasintelligents ja kui küsitav selle jätkusuutlikkus. Nii nagu astronoomias, füüsikas jt teadusharudes on omad konstandid (gravitatsioon, planeetide liikumine vms), nii ka ühiskonnateadustes. Tuginedes teadusloolistele uuringutele näitasid meie vaatlused/arvutlused, et kõrgteadlasintelligentsi (sh ennekõike ideede genereerijad) osatähtsus maa rahvaarvust moodustab vaid 0,2 protsenti. Seega Eesti puhul võime rääkida vaid 2 5oo inimesest! See seik annab meile suunad, kuidas suhtuda Eesti väljapaistvatesse tedlastesse, oma teadlaseliiti.
.

Prof Raimund Hagelberg (esireas neljas) 
TÜ majandusteaduskonna kolleegide seas /1968/.
 .
Kuuluda teadlaseliiti on suur au, kuid see paneb ka suured kohustused ja vastutuse. Akadeemik Raimund Hagelberg on selle au välja teeninud ning vastutuskoormat väärikalt kandnud. Siinjuures rõhutamist väärib tema väljakujunenud originaalne maailmapilt ja - vaade, mis andis tema õppe-teadustööle uue kvaliteedi, eriti Tartu Ülikooli päevil. Konkreetsemalt rajanes see teadusfilosoofiale, teadusloole ja teaduse metodoloogiale, millele ta üheks esimesena Eestis hakkas süvatähelepanu pöörama juba 1960.ndatel. Seega nii mitmeski valdkonnas oli akadeemik Raimund Hagelberg alusepanija, traditsioonide looja ning need traditsioonid jätkuvad tänasel päevalgi, so aastal 2012.
.

Prof Raimund Hagelberg (vasakul) kolleegide 
Vambola Raudsepa ja Valner Krinaliga /1980/

Palju õnne suure juubeli puhul!

Prof emer Vambola Raudsepp, 20. jaanuaril 2012.a.
.
PS Paraku akadeemik Raimund Hagelberg lahkus igavikuteele 17.07.2012, so vaid viis kuud peale oma juubeli tähistamist. 
.

Wednesday, January 11, 2012

Lahkus majandusprofessor Vladimir Koslov


Kuuluda eliiti on austav, kuid samas tähendab ka suurt vastutuskoormat ühiskonna ees.Vladimir Koslov (17.02.1928 - 07.01.2012)07. jaanuaril 2012. aastal lahkus igavikuteedele Eesti üks erudeeritum ja omanäolisem majandusteadlane professor Vladimir Koslov. Tundsin teda õpiaastatel TTÜ majandusteaduskonnas (1961 - 1966) kui hinnatud lektorit ning hiljem kui väga sõbralikku, kuid samas väga tagasihoidlikku kolleegi. Isegi oma raevukate kriitikute suhtes, kes panid käiku oma valimatu platnoisõnavara, jäi professor intelligentseks ja väärikaks härrasmeheks. Parimad mälestused õppejõust, kolleegist ja sõbrast.

Vambola Raudsepp, Koorastes 11. jaanuaril aastal 2012.