Wednesday, December 21, 2011

Maailmapilt: mõtisklus koos lahkuva aastaga 2011


Kunagi varem pole teadlased olnud nii teadlikud oma teadmiste piiratusest kui tänapäeval.
Jaan Einasto
.

Kooraste Suurjärv aastavahetusel /vr*/

Täiuslik maailmapilt tähendab aduda täielikult Looja loodut. Inimene pole selleks võimeline, ega saa olema ja seda mitte kunagi. Ja kui inimene olekski nii võimas, siis võiks ta julgelt asuda Looja kõrvale/asemele. Võimatu!

Üksikisiku või ühiskonna maailmapilt kujuneb/kujundatakse teadmiste, kultuuri, hariduse ja kasvatuse varal maailmavaadete kogumiks. Edasi võib juba kitsamalt rääkida teaduslikust, mingi harudeaduse vms maailmapildist. Võime asuda probleemi erinevate tahkude piiritlemise ja defineerimise juurde, millel on oma puhteoreetiline väärtus.

Järve talus oma töölaua taga. /vr*/


Sõnaga, mida rohkem teadmisi, seda sügavamalt me tunnetame meid ümbritsevat maailma ja mõistame elukeskonna tegelikkust. Seega raskuspunkt lasub teadusel, teadmistel. See pole ju piisav, sest kerkib juba iga teismelise koolijütsi peas küsimus: kes ma olen, milleks ma elan, kust kõik saanud on ja palju muudki?

Austust väärivad inimesed, kes tunnistavad ausalt oma teadmiste piiratust ja tunnevad kaasa sihitult elavatele kaasasukatele. Kurb. Veel kurvem on aga see, kui mitu põlvkonda elavad rahumeeli kooskõlas oma väärastunud maailmapildiga. Samas aga vähemalt Eesti ühiskond pole veel valmis lahti ütlema agressiivsest materialismist kuni võitleva ateismini välja.

Vambola Raudsepp
.

Thursday, December 8, 2011

Siim Kallas Tartu Ülikooli rahandustudengina

.

Kuigi ümbrus on sama, elab igaüks meist 
erinevas maailmas. A. Scopenhauer

Siim Kallas külalislektorina Tartu Ülikoolis
(Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)

.Siim Kallas poliitikuna on leidnud oma koha nii Euroopa, aga ka Eesti ajaloos. Kindlasti kirjutatakse temast palju küll monograafiates, ajalooõpkutes ja teistes väljaannetes. Alljärgnevalt vaid paar rida nagu mäletan mina teda Tartu Ülikooli rahandustudengina aastail 1968-1972.Rahanduse eriala üliõpilasena paistis Siim Kallas silma oma erakordse ande ja sihikindlusega. Ta lihtsalt haaras kõike lennult ja oskas omi mõtteid esitada süsteemselt ja vajaliku sügavusega. Pööras erilist tähelepanu keeltele, kusjuures vene ja inglise keelt valdas ta täiesti korrektselt juba tudengipõlves.
.
Ühiskondlik-poliitilises tegevuses oli Siim Kallas juba üliõpilasaastail lausa võrratu. Teda kadestati, millest ka mitmed arusaamatused erinevatel tasanditel, sh bürokraatiaaparadiga. Sõbraliku ja hea suhtlemisoskusega noore mehena tõelisi vastuolusid tal kellegiga justkui ei tekkinudki. Ennustasin juba nondel aastatel talle hiilgavat karjääri ja seda ennekõike tänu tema talendile ning laiahaardelisusele. Tema edasine elukäik ka kinnitas seda.

Vambola Raudsepp.