Wednesday, November 2, 2011

Uno Veri - Kurenurme kooli õpetaja

.


Uno Veri (Foto Asta Veri erakogust)


Iga teadmine mõjub kasvatuslikult /Lev Tolstoi/


Uno Veri (28.11.1928-15.02.2003) tuli Kurenurme kooli tööle õpetajaks 1950.ndate alguses. Olin siis kolmanda klassi õpilane ja seega siis tuli kohe meile klassijuhatajaks. Juhtus nii, et ta jäigi meie klassijuhatajaks kuni meie klass lõpetas kooli, so seitsmenda klassini ja kokku siis viieks aastaks. Üldse töötas ta Kurenurme koolis palju aastaid, õigemini kogu oma elu, kuni pensionini jäämiseni.


Uno Veri klassijuhatajana oma õpilaste keskel (Foto Vambola Raudsepp'a erakogust)

Väljanägemiselt lühemat kasvu noor poiss, juurtelt pärit Hummulist, sõnaga poissmees, kelle esimeseks töökohaks saigi Kurenurme kool. Kuna õpetajaid väikses koolis oli vähe, siis üks ja sama pedagoog õpetas nii matemaatikat, eesti keelt, hiljem ajalugu, geograafiat ja mitmeid teisigi õppeaineid. Nii kasvasid kokku õpilased õpetajaga ja õpetaja õpilastega. Üksteist tunti läbi ja lõhki, mistõttu õpilased võtsid nö oma õpetaja nägu. Aga selline ongi väikeste kollektiivide omapära, on see siis hea või halb.

Inimesena oli Uno Veri nö suur realist, õpetas põhjalikult üksnes algteadmisi, samas ega mäletagi teda vestlemas ka teistel teemadel. Eks aeg oli selline, et igat väljaöeldut lauset võidi tõlgendada nii ja naa, millest arusaamatused ja pahandused. Õigem oli neid vältida. Aastaid hiljem omavahelistes vestlustes selgus, et ta üldse mõtles palju, kuid rääkis teadlikult vähe.


Asta ja Uno Veri (Foto Asta Veri erakogust)

Hauaplats Urvaste kalmistul (Foto Vambola Raudsepa erakogust)

Uno vend Karl Veri oli Antslas tuntud ennekõike keskkooli direktorina, suhteliselt laldaste teadmistega, aga ka mõneti vabameelsema käitumisega. Kirjutas mitmeid sisukaid artikleid kohalikes ajalehtedes. Uno Veri abiellus sama kooli õpetaja Asta Ahmaniga, keda mäletan ennekõike bioloogina.

Urvaste kirik (Foto Vambola Raudsepa erakogust)


Uno Veri on maetud Urvaste kalmistule.


Vambola Raudsepp