Wednesday, September 28, 2011

Juured Koorastes: bioloog Andi Normet

.


Suhtlemine vaimselt rikka inimesega
 mõjub osapooltesse kordistavalt
.
 Andi Normet was born in 1943 in Kooraste, Põlva County (Estonia). Graduated from the Estonian Agricultural University, and received there his PhD scientific degree (1976). He has published several monographs in the field of floriculture.
 .

Kooraste-500 mälestuskivi avamine /vr*/

Üldsus oma tähelepanuga teadlasi ei hellita, mistõttu nad mõne näpuvea tõttu jäävad või on juba jäänudki välja entsüklopeediatest, teatmeteostest ja teistest väljaannetest. Nii juhtus ka broshüüri "Kooraste-500" koostamisega, kus pole selles külas sündinud ja koolis käinud Andi Normetist sõnagi. Alljärgnevalt püüame midagigi heastada.
.
Andi Normet sündis Koorastes aastal 1943 pere vanima lapsena. Käis Kooraste algkoolis ning põhikooli lõpetas Karstes. Seejärel õpiaastad Räpina Aianduskoolis, mille lõpetamise järel jätkas haridusteed EPA agronommiateaduskonnas. Õpingud jätkusid aspirantuuris ja lõpuks põllumajandusteaduste kandidaadi kraad aastal 1976. Huvi aianduse vastu kogu eluks oli ta kaasa saanud vanematekodust juba varasest lapseeast alates.
.
Andi Normet (foto internetist)
.
Vaid paar tõika. Andi Normet on mitme monograafia/raamatu autor, sh "Gladioolid aeda", "Liiliad aeda" ja "Sibullillede ajatamine" ning ligikaudu 100 teadusliku ja populaarteadusliku artikli autor. Täitnud mitmeid uurimisprojekte, aga samuti õppejõu kohustusi EMÜ-s ja Räpina Aianduskoolis.
.
Edasi aga Andi töödest-tegemistest tänapäeval koos abikaasa Theaga võiks kirjutada monograafia, kuid antud kirjutises loeme oma ülesande täidetuks üksnes tema kõige üldisema tutvustamisega..
Vambola Raudsepp

.

No comments:

Post a Comment